Keskusjärjestöt: Työssäoppiminen keskeinen osa tutkintoon tähtäävää koulutusta

|
Uutinen
Kuuntele

Aidossa ympäristössä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja harjoittelut ovat myös tärkeä osa korkeakoulutusta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksensa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi. Järjestöt korostavat työssäoppimisen merkitystä tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa.

Työpaikalla tulee organisoida tarpeellinen ja asianmukainen ohjaus ja opastus siellä tapahtuvalle oppimiselle ja harjoittelulle. Tätä tukee työpaikkaohjaajien organisoitu koulutus. Ohjauksen ja opastuksen järjestämisessä on syytä käyttää mahdollisimman paljon yhteistyökumppanina toimivan oppilaitoksen ja opettajien osaamista ja tukea. Opettajien työelämäjaksot tukevat yhteistyötä, minkä vuoksi niitä pitää edelleen lisätä.

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Muuten kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävä työpaikalla tapahtuva koulutus järjestetään siten, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Koulutuksen edellyttämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisellä, harjoittelulla tai työkokemuksen hankkimisella ei korvata työpaikan henkilöstöä. Niillä ei myöskään ole tarkoitus vaikuttaa työpaikan palveluksessa olevan henkilöstön työ- tai virkasuhteisiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat ensimmäisen suosituksen työssäoppimisen edistämiseksi, kun työssäoppimisesta tuli osa ammatillista koulutusta vuonna 1998. Vuonna 2005 otettiin käyttöön opiskelija-arviointia työpaikalle siirtäneet ammattiosaamisen näytöt. Samalla järjestöt uudistivat suosituksensa kattamaan myös näyttöjen järjestämisen. Vuonna 2010 keskusjärjestöt painottivat, että työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee edistää huolimatta taloudellisista suhdanteista.

Suosituksen antoivat yhdessä Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, SAK ja STTK.