Kastellista on moneksi

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto myönsi RIL-Palkinnon 2014 Kastellin monitoimitalolle. Rakennus on Oulun kaupungin ensimmäinen tilahanke, joka on toteutettu elinkaarimallilla.

Oululainen rakennus on nimensä mukaisesti monitoimitalo. Se on oppimis-, harrastus-, ja kulttuurikeskus koko kaupungin asukkaiden palveluksessa. Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tilojen yhteenlaskettu bruttoala on noin 24 000 neliömetriä ja huoneistoala vajaat 16 000 neliömetriä.

Kastellin monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu tilahanke. Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen sekä paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen.

Tämän lisäksi Lemminkäisen elinkaarihankkeita varten perustama projektiyhtiö Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista aina vuoteen 2039 asti. Hankkeen kokonaisarvo on noin 86 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus oli noin 46 miljoonaa euroa.

Palkittu monitoimitalo näyttää tietä tulevaisuuden kouluille

Kastellin monitoimitalo on jaettu käyttötarkoituksen mukaan neljään lohkoon, joista kullakin on oma teemavärinsä. Yhteistä tilaa on aula, jonka sisäarkkitehtuuria hallitsevat 22 paikalla valettua sienen muotoista betonipilaria. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio.

Kastellin monitoimitalo palkittiin 13.11. vuoden 2014 RIL-palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain rakennuskohteelle, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin.

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini julkisti voittajan Säätytalolla Helsingissä. Hän totesi, että Kastellin tilojen suunnittelussa on hyödynnetty pedagogiikan erikoisasiantuntemusta.

– Kastellin monitoimitalo näyttää, mihin suuntaan opetusrakennuksia Suomessa on syytä kehittää, Soini sanoi.

Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Kohteessa on suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten pysyminen edullisina. 

Soini kiitteli kokonaisuuden hyvää hallintaa, mikä heijastuu myös kohteen ympäristöluokitukseen. Kastelli sai Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa.

Palkitun rakennuksen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Rakennesuunnittelusta vastasi WSP Finland Oy ja elementtisuunnittelusta ja -toimituksista Suomen Rakennustuote Oy.

Paviljonki ja moottoritie hopealle

Sekä rakennuttajana toiminut Serlachiuksen taidesäätiö että suunnittelijat halusivat kunnioittaa suomalaista metsää ja Serlachiuksen paperiteollisuussuvun perinteitä, joten paviljongin rakennusmateriaaliksi valikoitui puu. Kuva: Serlachius museot, Pedro Pegenaute.

Jaetulle toiselle sijalle kilpailussa RIL-palkinnosta ylsivät Serlachius-museon Göstan Paviljonki ja E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritie.

Serlachius-museon mittava laajennusosa Göstan paviljonki avattiin yleisölle kesällä 2014. Historiallisen Joenniemen kartanon puistoon rakentunut 135 metriä pitkä uudisrakennus osoittaa, että puu soveltuu erinomaisesti modernin ja vaativan kulttuurirakennuksen materiaaliksi. Palkintoperusteluissaan Soini totesi, että rakennus tuo esimerkillään puurakentamista hyväksyttäväksi kaikkein korkeimman vaatimustason rakentamiseen. Uudisrakennus on toteutettu kansainvälisen suunnittelukilpailun perusteella.

Koskenkylän ja Kotkan välinen moottoritie on Suomen pisin yhtenäinen esteettisesti suunniteltu tieosuus. Kuva: Liikennevirasto.

Syyskuun alusta henkilö- ja tavaraliikennettä palvellut uusi moottoritie E18 kulkee Kotkan ja Koskenkylän välillä. Yhteensä 53 kilometriä pitkän moottoritien rakentaminen sisälsi kokonaan uutta tietä yhteensä 36 kilometriä, jonka lisäksi moottoriliikennetietä muutettiin moottoritieksi 17 kilometrin matkalla. Hankekokonaisuuteen kuului moottoritien ohella 19 kilometriä kevyen liikenteen yhteyksiä ja 52 kilometriä muita liikennejärjestelyitä. Moottoritiehankkeen toteutusmuoto oli elinkaarimalli.

RIL-Palkinto

  • Palkinnon myöntää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
  • Vuosittain jaettavalla RIL-Palkinnolla annetaan tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1972. 
  • Palkintoraati koostuu rakennusalan asiantuntijoista ja median edustajista. Raati valitsee tehtyjen kilpailutyöehdotusten joukosta kolme finalistia.
  • Lopullisen valinnan voittajasta teki tänä vuonna Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.
  • Viime vuonna palkittiin Arctia Shippingin kelluva toimistorakennus.

 

Avainsanat: