Känner du till vad man förtjänar inom ditt område?

|
Uutinen
Kuuntele

Utnyttja TEK:s löneuppgifter, lönerådgivning och Löneuträknare.

Ny lönestatistik har nu uppdaterats på TEK:s webbplats. Du kan kontrollera lönerna enligt utbildningsområde, befattning eller arbetssektor.

Med tjänsten Löneuträknaren kan du enkelt kontrollera din lönenivå i förhållande till andra sakkunniga inom den tekniska branschen och komma fram till ett lämpligt löneanspråk för den nya uppgiften.

TEKs sakkunniga ger även personlig lönerådgivning till TEKs medlemmar via e-post palkat@tek.fi eller per telefon (09) 229 121.