JUKO: Tulevissa palkkaneuvotteluissa asiantuntijatyölle erityishuomio

|
Uutinen
Kuuntele

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii esimies- ja asiantuntijatyön erityisluonteen huomioon ottamista tulevissa sopimusneuvotteluissa.

Palvelujen tuottamistavat muuttuvat nyt nopeasti, ja mittaville uudistuksille on asetettu suuret odotukset. Työyhteisöjen esimiehistä riippuu, kuinka julkisen sektorin uudistusprosessit käytännössä toteutuvat, Luukkainen korostaa.

– Niiden johtaminen on erittäin vaativaa työtä, josta pitää myös palkita hyvin. Nykyisenkaltaiset palkkauksen jäykkyydet eivät saa olla sen esteenä.

– Samalla kun organisaatioiden koko kasvaa, perätään julkiselta sektorilta yhä parempaa tuottavuutta, vaikka työ on mitä suurimmassa määrin kansalaisten palvelemista, jonka tuottavuus ei ole suoraviivaisesti mitattavissa. Tässäkin paineet kohdistuvat erityisesti esimiehiin ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeviin, Luukkainen huomauttaa.

Palkkaohjelmat eivät parantaneet palkkatasoa

Luukkainen haluaisikin palkkausjärjestelmiin lisää palkitsevuutta. Palkkahaitari on julkisella sektorilla osin liian kapea. Suorittavissa tehtävissä työntekijä saa yksityisaloihin nähden kohtuullista palkkaa, kun taas asiantuntija- ja esimiestehtävissä julkisala jää selvästi jälkeen yksityisestä.

– Koulutettujen ryhmien palkkauksen jälkeenjääneisyyttä yritettiin korjata taannoisin palkkaohjelmin, mutta pysyvää parannusta ei saatu.

– Julkisen sektorin asiantuntijat ja esimiehet tekevät lisäksi suuren määrän näkymätöntä ja vaille korvausta jäävää lisätyötä. Varsinkin esimiesten on käytännössä mahdotonta rajata työtään työajalle, mikä ei kuitenkaan näy palkkauksen tasossa, Luukkainen lisää.