JUKO: Hallituksen esitys loikka ajassa taaksepäin

|
Uutinen
Kuuntele

Hallituksen esitykset rankaisevat erityisesti naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöitä, jotka pitävät yllä kansalaisille välttämättömiä peruspalveluja.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää hallituksen esittämää 5 prosentin tuottavuusloikkaa keinoiltaan hyppynä 100 vuotta maamme historiassa taaksepäin.

Hän tuomitsee sen sopimusyhteiskunnan murtamisena ja uhkana yhteiskuntarauhalle. Esitykset rankaisevat erityisesti naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöitä, jotka pitävät yllä kansalaisille välttämättömiä peruspalveluja.

Työehtoja heikennetään yksipuolisesti työnantajan eduksi

Luukkainen muistuttaa, että palvelussuhteen ehdot ovat kokonaisuus, johon palkan lisäksi kuuluvat muun muassa työaika, vuosilomat  sekä perhe- ja opintovapaat. Julkisen sektorin työntekijän palkkataso on selkeästi alhaisempi kuin vastaavan koulutuksen saaneilla yksityisaloilla, joilla myös muut työnantajan tarjoavat edut ovat usein parempia.

– Pienempää palkkaa on neuvotteluratkaisuilla yhdessä työnantajan kanssa sovittu kompensoitavaksi pidemmillä lomilla. Jos vuosilomaan nyt kajottaisiin, se pitäisi hyvittää muulla tavoin.

– Edessä ovat tarkat selvitykset siitäkin, edellyttääkö hallituksen esitysten toteuttaminen perustuslain säätämisjärjestystä. Muutos olisi merkittävä. Työlainsäädäntö on tähän asti suojannut lähtökohtaisesti heikompaa sopijaosapuolta eli työntekijää. Nyt työehtoja heikennettäisiin säädöksin yksipuolisesti työnantajan eduksi.

Heikennykset torjuttava ja kohtuullistettava

Luukkaisen mukaan nyt tulee katsoa tarkkaan ja rauhallisesti, kuinka tilanteessa edetään.

– Keskusjärjestöt esittänevät piakkoin neuvotteluja, joissa voitaisiin tarkemmin keskustella siitä, mitä hallituksen esityksillä haetaan. JUKOlla on hyvät neuvottelusuhteet työnantajaan kaikissa sopimuspöydissä ja nyt niitä testataan olivat hallituksen esitykset millaisia tahansa, Luukkainen toteaa.

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusalueilla. JUKO neuvottelee TEKin jäsenten palvelussuhteen ehdoista neuvottelee pääsopijajärjestönä julkisella sektorilla.