Itsensä työllistäjien työttömyysturvaksi ehdotetaan yhdistelmävakuutusta

|
Uutinen
Kuuntele

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimittämät selvityshenkilöt esittävät keinoja, joilla vähennettäisiin yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvan väliin putoamisen riskiä.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimitti kesäkuussa 2016 Akavan johtaja Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténin kartoittamaan itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämistarpeita. Löfgren ja Hellstén luovuttivat ministerille raporttinsa 15.12.2016.

– Jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä on selvityksemme perusteella syytä säilyttää jatkossakin, mutta väliinputoamisen riskiä on työttömyysturvan osalta kavennettava. Samoin on selkeytettävä säännöksiä, joiden nojalla työtön voi työllistää itsensä yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan, Löfgren ja Hellstén toteavat.

Löfgren ja Hellstén esittävät nykyisiin säännöksiin pohjautuvan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Vakuuttamisperiaate, rahoitusperiaate ja -osuudet sekä vakuutettuna olon kestoa ja työssäoloehdon ansaintaa koskevat edellytykset pysyisivät perusteiltaan nykyisinä, mutta työssäoloehdon voisi kerryttää myös yrittäjätoiminnan ja palkkatyön yhdistelmällä.

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät, että yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen kehitetään työnhakijan näkökulmasta kannustavammaksi. Työttömänä aloitettua yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena ja työttömällä säilyisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Työttömällä säilyisi velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hallitus tulee arvioimaan ehdotuksia ja harkitsemaan niiden pohjalta mahdollisia lainsäädäntömuutoksia.

Akava on tyytyväinen

Akava on erittäin tyytyväinen oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin asettamaan selvitykseen, koska siinä esitetään työttömyysturvaan sellaisia positiivisia ja kannustavia muutoksia, jotka helpottaisivat työllistymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

– Selvityshenkilöt ovat lähteneet työttömyysturvan kehittämisessä liikkeelle siitä näkökulmasta, että esitettävät keinot lisäävät työllisyyttä. Tästä heille erityiskiitos. Työllisyyden lisääminen on nyt sekä maan hallituksen että työmarkkinajärjestöjen tärkein tehtävä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Yhdistelmävakuutus vastaa muuttuneen työelämän haasteisiin, ja toimeentulon hankkiminen useammasta lähteestä ja eri statuksilla on tullut jäädäkseen. Esitetty rahoitusmalli on realistinen, koska siinä yhteiskunnan kustannukset tai työnantajien ja palkansaajien maksurasitus eivät kasva. Niinpä hallituksen tulisi käynnistää mahdollisimman nopeasti, mutta harkiten ajan kanssa toteutettava yhdistelmävakuutuksen kolmikantainen lainsäädäntövalmistelu, Fjäder esittää.

Myös työttömyyskassajärjestelmää on Fjäderin mielestä uudistettava.

– Ihmiset työskentelevät yhä enemmän vuorotellen yrittäjinä, freelancereina tai palkansaajina. Ihmiset siirtyvät yhä monimuotoisempaan työelämään, mutta kassajärjestelmä laahaa menneellä vuosituhannella. Meillä tulee olla jatkossa vain työttömyyskassoja, eikä erillisiä yrittäjien ja palkansaajien kassoja.

Akavan mielestä on mainiota, että raportissa työttömiä kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen jo silloin, kun he ovat kokoaikaisen työn hakijoita ja työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä. Tähän tähtää selvityshenkilöiden esitys, jossa työttömänä aloitettavaa yritystoimintaa voitaisiin pitää sivutoimisena neljän kuukauden ajan. Vasta sen jälkeen arvioitaisiin, onko yrittäjyys sivu- vai päätoimista.

– Tämä muutos selkeyttäisi merkittävästi nykytilaa ja parantaisi työttömänä yritystoimintaa aloittavien tilannetta. Tämän esityksen toteuttaminen antaisi todellakin lisää mahdollisuuksia työllistymiseen jatkossa, sanoo Akavan asiantuntija Katja Veirto.

Lisää aiheesta: