Insinöörikunnan unilukkari vuoden professoriksi

|
Uutinen
Kuuntele

Palkittu Karl-Erik Michelsen on kunnostautunut teknologian ja muiden tieteenalojen sekä yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkijana.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2018 Karl-Erik Michelsenin Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Michelsen on toiminut tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professorina LUT:ssa vuodesta 2012. Hänen alansa yhdistää LUTin teknillisen tiedekunnan ja kauppatieteellisen tiedekunnan tieteelliset intressit. 

Michelsen kirjoitti insinööriprofession historian (Viides sääty) 1990-luvun lopulla TEKin toimeksiannosta. Hän on herätellyt ammattikuntaa osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedostamaan työnsä vaikutukset maailman tilaan.

Vuoden Professori -nimitys julkistettiin Communicatio Academica -tapahtumassa Lappeenrannassa perjantaina.

 

Tieteen merkityksen puolestapuhuja

– Professoriliitto arvostaa professori Karl-Erik Michelsenin ansioita tieteidenvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentamisessa. Hänen tutkimustyönsä teknologian ja muiden tieteenalojen sekä yhteiskunnan vuorovaikutuksesta on ajankohtaista ja laajasti kiinnostavaa. Professori Michelsen on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka puheenvuoroissa nousee esiin tiedon ja tieteen merkitys ihmiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa, totesi Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto palkitsemisen perusteluissa.

Michelsen (60) on tutkinut innovaatiojärjestelmää, teknologiaa ja suomalaista teollisuutta. Hänen Suomen historian alan väitöskirjansa (1993) käsitteli kansallisen tutkimusjärjestelmän kehitystä. Michelsen on kirjoittanut monografioita isoista suomalaisista yrityksistä, mm. Vaisalasta, Koneesta sekä paperi- ja energiateollisuuden vaiheista. Hän yhdistää kirjoissaan ja artikkeleissaan historiantutkimuksen sekä innovaatiojärjestelmän syvällisen tuntemuksen.   

Kansainvälinen yhteistyö on oleellinen osa Michelsenin työtä. Viitenä viime vuonna tutkimustyö on organisoitunut Horizon 2020-ohjelmaan kuuluvaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen (History of Nuclear Energy and Society). Hankkeessa on kerätty aineistoa 30 maasta. Tutkimusyhteistyötä tehdään kuuden eurooppalaisen yliopiston kanssa.   

Arvostettu opettaja

Karl-Erik Michelsen on arvostettu opettaja. Hänen professuurinsa vahvistaa LUT:n maisteritason opiskelijoiden tieteellistä koulutusta. Yhteensä opiskelijamäärä on reilut 500. Jatkokoulutus on kuulunut professuuriin heti sen perustamisesta alkaen. Opetuksellisista ansioistaan Michelsen palkittiin LUT:ssa Vuoden opettajana 2016-2017.

Yhteiskunnallisen vaikuttaminen kuuluu Michelsenin työhön. Professuurin alan mukaisesti tutkimus painottuu tieteen, teknologian, innovaatioiden ja yhteiskunnan vuoropuheluun. Michelsen on kysytty asiantuntija ja puhuja tieteen vaikuttavuudesta ja suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä. Hän on toiminut puheenjohtajana Tieteen päivien keskusteluissa sekä on vakiovieras radion tiedeohjelmissa, mm. Tiedeykkönen-sarjassa. 

Ennen professuuriaan Michelsen on työskennellyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala instituutin johtajana (2003-2011), Suomen Akatemian vanhempana tutkijana sekä erilaisissa viroissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Hänellä on lukuisia luottamustoimia tieteellisissä yhteisöissä Suomessa ja ulkomailla. 
 

Avainsanat: