ICT-yritykset ovat haluttuja työnantajia

|
Uutinen
Kuuntele

Perinteisistä teollisuusyrityksistä vain Kone piti asemansa T-median työnantajakuva 2016 -tutkimuksen kärjessä, tänä vuonna kakkosena. Muut kaupallisen ja tekniikan alan korkeasti koulutettujen parhaina pitämät työnantajat olivat Supercell, Vincit ja Reaktor.

Supercell, Kone ja Reaktor olivat arvostetuimpia työnantajia myös viime vuonna; Vincit on uusi terävimmässä kärjessä. Heikoimmiksi maineeltaan arvioitiin Stockmann, Posti ja Talvivaara.

Toimialoista mielenkiintoisimmiksi nousivat suunnittelu ja konsultointi, tietotekniikka/IT sekä kaupan ala. Tietotekniikkayritykset olivat myös maineikkaimpien yritysten listan kärjessä, perinteisistä teollisuuden aloista paikkansa listalla on säilyttänyt Kone.

Työpaikan valinnassa kaikki vastaajat arvostivat selkeästi eniten mielenkiintoisia työtehtäviä ja hyvää palkkatasoa. TEKin jäsenille mielenkiintoinen työ oli ykkösarvo vielä selvemmin kuin muilla vastaajaryhmillä.

Myös työpaikan ilmapiiri ja mahdollisuus tehdä merkitykselliseksi koettua työtä sekä varmuus työpaikan jatkuvuudestamainittiin tärkeinä valinnan perusteina. Naiset pitävät työilmapiiriä tärkeämpänä kuin miehet, miesten vastauksissa näkyy enemmän palkan arvostus. Halussa edetä esimiestehtäviin ei sukupuolien välillä ole eroa.

Myös opiskelijat odottavat työpaikaltaan hyvää työilmapiiriä. Lisäksi he arvostavat työnantajan merkitystä tulevan urakehityksen kannalta enemmän kuin työssä olevat sekä mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöön.

T-Median työnantajakuva 2016 –tutkimus toteutettiin Luottamus&Maine -mallilla, jossa vastaajat arvioivat työnantajan hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua.

TEKin lisäksi tutkimuksen yhteistyökumppaneina olivat Suomen Ekonomit, Tradenomiliitto ja Insinööriliitto. Vastaajia oli 1 999, joista 957 oli tekniikan ja 1 042 kaupalliselta alalta. Kolme neljäsosaa vastaajista oli työelämässä olevia ja neljännes korkeakouluopiskelijoita. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselyllä keväällä 2016.

Lue lisää http://www.t-media.fi/maineikkain_tyonantaja_2016/