Heikki Kauppi: Miten sinä olisit toiminut mielenilmausasiassa?

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin johto ja erityisesti toiminnanjohtaja Heikki Kauppi ovat saaneet verkkokeskusteluissa tiukkaa kritiikkiä liian myötämielisestä suhtautumisesta palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiseen mielenilmaukseen. Kauppi kertoo tässä kirjoituksessa, mitä tehtiin, ja pohtii, mitkä olivat TEKin vaihtoehdot.

Nyt, kun mielenosoitus on pidetty, on mielestäni hyvä avata kuluneen viikon päätöksentekotilanteita ja tehtyjä päätöksiä. Toivon, että asiasta kiinnostuneet lukevat tämän rauhallisesti ja pohtivat, mitä itse olisivat tehneet.

Muistutettakoon vielä kerran, että yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutuessa toisen kerran Akava olisi ollut vielä valmis etsimään sopuratkaisua. Hanke kariutui muiden osapuolten reunaehtoihin ja passiivisuuteen.

Suomen hallitus esitti tiistaina 8.9. suunnitelmansa työkustannuksen leikkaamisesta ja työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeuden rajoittamisesta. Sain julkisella sektorilla ja yliopistosektorilla työskenteleviltä jäseniltä paljon palautetta, että TEKin pitää puolustaa heidän asemaansa. Etenkin yliopistosektorilta palaute oli, että pitkä loma ja muu toimintavapaus on osa kokonaispakettia, jonka ansiosta he suostuvat pieneen palkkaansa.

Samoin TEKin työmarkkina-aktiivit, joihin kuuluu esimerkiksi noin 500 ylempien toimihenkilöiden luottamusmiestä yksityisen sektorin työpaikoilla, vaativat hallituksen toimien vastustamista. Heidän näkökulmastaan ei ole kysymys pelkästään hallituksen ilmoittamista leikkauksista, vaan siitä, että hallituksen toimilla oltaisiin avattu tie lainsäädäntömallille, jolla voitaisiin vähitellen hävittää ammattijärjestöjen neuvottelu- ja sopimismahdollisuus olemattomiin.

Perjantaina Akavan puheenjohtaja ilmoitti – Akavan hallituksen selkeän enemmistön tuella – Akavan osallistuvan palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiseen mielenilmaukseen.

Tässä tilanteessa TEKillä oli kolme vaihtoehtoa:

1. Irtisanoutuminen Akavan mielenilmauksesta. Tämä olisi merkinnyt sitä, että vedetään matto Akavan puheenjohtajan alta ja vaikeutetaan hänen mahdollisuuksiaan olla mukana sopimassa sellaisesta kokonaisratkaisusta, joka ottaa huomioon myös korkeasti koulutetut palkansaajat. Sellaista vaihtoehtoa, että hallitus tekisi ”yhteiskuntasopimuksen” pelkästään Akavan kanssa, ei ole olemassa, vaan se on tehtävä yhdessä SAK:n, STTK:n ja työnantajajärjestöjen kanssa. Mielenilmauksesta irtisanoutumalla olisi käännetty selkä niille TEKin jäsenille, joiden mielestä työmarkkinaedunvalvonta on merkityksellinen osa TEKin kokonaistarjoomaa. Työelämän edunvalvonnassa onnistuminen on myös yksi neljästä päätavoitteesta TEKin strategiassa, jonka jäsenäänestyksellä valittu valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti ja jota TEKin hallituksen ja henkilöstön tehtävänä on toteuttaa.

2. Aktiivisesti mukaan mielenilmaukseen lähteminen.  Tällöin oltaisiin saatu päällemme niiden jäsenten vastustus, joiden mielestä tässä taloudellisessa tilanteessa on syytä suhtautua myönteisesti hallituksen esityksiin, vaikka ne vähän kirpaisevatkin.


3. Yrittää keskitietä, jossa TEK ei aktiivisesti osallistu mielenilmaukseen, mutta toisaalta osoitetaan ymmärrystä niille jäsenille, joiden mielestä sen tarkoitusperät ovat oikeat.

Akavan ilmoitettua osallistumisesta mielenilmaukseen päädyttiin ratkaisuun, että samalla kun TEKin sähköisissä kanavissa uutisoidaan keskusjärjestöjen mielenilmauksesta, lisään viestiin omissa nimissäni tuon 3.-vaihtoehdon mukaiset saatesanat, sanatarkasti näin: "TEK tukee niitä jäseniään, jotka päättävät osallistua mielenosoitukseen."

Tämän jälkeen jäseniltä alkoi tulla pääministerin linjaa puoltavia ja järjestöjen mielenilmaisua vastustavia viestejä. Silloin päätimme kartoittaa jäsenten suhtautumisen hallituksen ehdotuksiin TEKin linjanmuodostuksen ja toiminnan suunnittelun pohjaksi. Jäsenkysely kohdistettiin nimenomaan hallituksen suunnitelmiin, koska oli selvää, että asian käsittely ei pääty mielenilmaukseen. Kysymykset muotoiltiin, lomake koodattiin ja kysely lähetettiin sähköpostitse vielä saman perjantai-illan nimiin. Vastausaikaa annettiin tiistaihin asti, jotta myös työsähköpostiinsa kyselyn saaneet jäsenet ehtisivät vastata.

Lauantaina Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja kutsui koolle YTN:n hallituksen päättämään YTN:n osallistumisesta mielenilmaukseen. YTN:n nimissä ovat kaikki TEKin yksityisen sektorin jäseniä koskevat työehtosopimukset. Jos YTN ei olisi päättänyt osallistua mielenilmaukseen, olisi siihen osallistuminen mahdollisesti voitu katsoa yksityisen sektorin työehtosopimusten piirissä olevien jäsenten osalta laittomaksi, ja siihen tilanteeseen emme halunneet heitä saattaa.

YTN:n kokouskutsun jälkeen TEKin hallitus kutsuttiin puhelinkokoukseen päättämään TEKin linjasta suhteessa mielenilmaukseen sekä TEKin edustajien mandaatista YTN:n päätöksenteossa tässä asiassa. Hallitus päätyi aiemmin esitellyistä vaihtoehdoista kolmanteen: mielenilmauksesta tiedotetaan jäsenille, mutta TEK ei ota kantaa, miten jäsenen pitäisi toimia. TEKin kahdelle edustajalle YTN:n hallituksessa annettiin mandaatti kannattaa YTN:n osallistumista mielenilmaukseen, yllä kerrotusta syystä.

Juuri tämä TEKin kanta YTN:n hallituksessa on ollut yksi polttoaine viime päivien kiivaalle keskustelulle. Vaihtoehto 3. oli ja on mielestäni jälkikäteenkin arvioituna hyvä kompromissilinja tässä tilanteessa, joka repii jäsenkuntaamme.

Jäsenkyselyn tulosten perusteella tiedämme nyt, että TEKillä on jäsenkunnan enemmistön mandaatti suostua jatkoneuvotteluissa ratkaisuun, joka sisältää myös selkeitä etuuksien leikkauksia. Kyselyn sanallisissa vastauksissa saimme yli 2000 ehdotusta Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Vastaukset prosessoidaan ensi tilassa muotoon, jossa niitä voidaan hyödyntää TEKin vaikuttamistyössä. Kiitos kaikille vastaajille!

TEK on jäsentensä edunvalvoja työmarkkinoilla, mutta tekee myös paljon muuta. TEKin strategiassa on asetettu neljä päätavoitetta, jotka koskevat (1) palvelujen tarjoamista yksittäisen jäsenen työuran tueksi, mm. laki- ja urapalvelut, (2) hyvän ja kannustavan työelämän kehittämistä, johon kuuluu työmarkkinaedunvalvonta, (3) oman ammattikuntamme ja koko Suomen korkeasta osaamistasosta huolehtimista ja (4) suomalaisen innovaatioympäristön kehittämistä. Näitä tavoitteita ja palvelulupauksia pyrimme arjessa toteuttamaan.

Jotta TEK voisi jatkossakin koota osaavan ammattikuntamme voimat yhteiseen toimintaan yhteisten asioiden edistämiseksi, vetoan kaikkiin jäseniin: pysykää mukana! TEKillä on tärkeä tehtävä. Siihen, miten TEK tehtäväänsä toteuttaa, voi vaikuttaa jäsenenä huomattavasti paremmin kuin järjestön ulkopuolelta. TEKin ylin päättävä elin, valtuusto, valitaan vaaleilla joka kolmas vuosi, ja kaikilla jäsenillä on oikeus asettua niissä ehdokkaaksi.

Saamistani jyrkistäkin kommenteista huolimatta kiitän kaikkia mielipiteensä ilmaisseita. Ristiriidoissa ja kriiseissä on usein siemen paremmille ratkaisuille.

Heikki Kauppi