Harva suomalainen toteuttaa ajatuksensa yrittäjäksi ryhtymisestä

|
Uutinen
Kuuntele

Aikomus ryhtyä yrittäjäksi on korkeimmillaan nuorten keskuudessa.

Hieman yli viisi prosenttia aikuisväestöstä on aloittamassa uutta yritystoimintaa. Miesten yrittäjyysaktiivisuus on aiempaa vähäisempää, kun naisten keskuudessa aktiivisuus on entisellään. Tämä selviää 67 maata kattavasta Global Entrepreneurship Monitor -yrittäjyystutkimuksesta, jonka Suomen osuus on laadittu Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen on Suomessa edelleen korkeampaa kuin useimmissa muissa innovaatiovetoisissa talouksissa: 44 prosenttia koko aikuisväestöstä, erityisesti korkeakoulutetut, tunnistavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ympäristössään.

Omassa yritystoiminnassaan suomalaiset yrittäjät tavoittelevat edelleen vain maltillista kasvua.

– Tässä Suomi poikkeaa muista innovaatiovetoisista talouksista. Haasteena on yhä, että innovaatioihin tai kansainvälistymiseen panostavia uusia yrittäjiä on Suomessa selvästi harvemmassa kuin innovaatiovetoisissa talouksissa, sanoo tutkimuksen Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa laatineen tutkijaryhmän johtaja, akatemiaprofessori Anne Kovalainen.

Yrittäjyysaktiivisuus lisääntynyt uusissa EU-maissa

GEM-tutkimuksesta selviää, että Euroopan unionin sisällä erityisesti uusissa EU-maissa yrittäjyysaktiivisuus on lisääntynyt aiemmasta. Maailmanlaajuisesti maiden välillä on yhä suuria eroja yrittäjyysaktiivisuudessa. Erot johtuvat muun muassa talouksien kehitysasteesta, rakenteesta ja väestörakenteesta.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) on globaali yrittäjyysmonitori, joka tutkii vuosittain yrittäjyysaktiivisuutta, institutionaalisia tekijöitä ja yrittäjyysaktiivisuuden rakennetta erityyppisissä talouksissa.