Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat uudesta samapalkkaisuustavoitteesta

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, että naisten ja miesten palkkaero kavennetaan vähintään 12 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Tarkoitus on saada asia tulevaan hallitusohjelmaan. Konkreettisista toimenpiteistä neuvotellaan lähikuukausina.

Ensimmäinen, vuonna 2006 käynnistynyt samapalkkaisuusohjelma päättyy 31.3.2015. Sukupuolten keskimääräinen palkkaero koko työmarkkinoilla on kaventunut ohjelman aikana noin 20 prosentista 17 prosenttiin.

– Uusi tavoite on kokemusten perusteella saavutettavissa ja realistinen. Nyt on jatkettava työtä miesten ja naisten tasa-arvon lisäämiseksi, kiteyttää ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi.

– Valtiovallan kannalta on tärkeää, että työ jatkuu ja tehostuu. Toimenpiteitä pitää tehdä monilla osa-alueilla, jotta tavoitteeseen päästään. Samapalkkaisuuteen Suomea velvoittavat sekä EU- että kansainväliset normit, totesi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Susanna Huovinen.