Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin

|
Uutinen
Kuuntele

Maan hallitus on antanut 29.6. eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi ja työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi.

Esityksen mukaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2017. Esityksen käsittely on vasta aloitettu eduskunnassa, joten lakimuutosten lopullinen sisältö ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Ansiopäivärahaa enintään 400 päivältä

Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolme vuotta työhistoriaa olisi enimmäismaksuaika 300 päivää. 

Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta.

Esityksen mukaan enimmäismaksuajan lyhentäminen koskee niitä henkilöitä, joiden enimmäismaksuajan maksaminen alkaa ensi vuoden puolella. Maksamisella tarkoitetaan tässä tosiasiallista päivärahan maksamista esimerkiksi omavastuuajan tai taloudellisen kertakorvauksen jälkeen.

Omavastuuaika viidestä seitsemään päivään

Lakiesityksen mukaan työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään. Tämä muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa ensi vuoden puolella.

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Muutoksia korotusosiin

20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan nykyisin korotusosa ensimmäisen 90 etuuspäivän ajalta. Lakimuutoksen myötä tämä korotusosa poistuisi. 

Niille henkilöille, joiden työsuhde on päättynyt ennen 1.1.2017, voitaisiin korotusosaa maksaa 30.6.2017 asti. Korotusosan taso kuitenkin laskee vuoden alusta lukien.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettaisiin edelleen korotusosaa. Korotusosan taso kuitenkin pienenisi.