Muutoksen johtajat

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin hallitus ylhäältä vasemmalta: Kimmo Leveelahti, Reetta Grenman, Minna Kilpala, Piia Kuosmanen, Juho Salmi, Mikko Merihaara, Elina Wanne, Elina Honkala, Anu Vaari. Eturivissä Jari Nummikoski, Marjo Matikainen-Kallström ja Mika Uusi-Pietilä.

Uuteen laaja-alaiseen hallitukseen valittiin naisenemmistö. Hallituksen keski-ikä on suunnilleen sama kuin TEkin jäsenillä eli hieman alle 43 vuotta. Puheenjohtajana jatkaa Marjo Matikainen-Kallström (kokoomus). 
– Olen vaikuttaja, toimija ja rakentaja. Osallistan ihmisiä toimimaan yhdessä niin että kaikkien ääni kuuluu päätöksenteossa, Matikainen-Kallström kuvasi johtamistapaansa.

TEKin yrittäjäklubin puheenjohtaja ja Akateemisten yrittäjien puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki) hävisi niukasti TEKin puheenjohtajavaalin. Tamperelainen Uusi-Pietilä näkee järjestön muutoksen välttämättömänä.
– TEK on tosi arvokas järjestö, jonka kaltaisia työelämän ja maailman muutos raapaisee syvältä. Jatkossa joudumme tekemään epäsovinnaisia juttuja, joista kaikki yhteistyökumppanit eivät pidä. Olen silti siitä varma, että he tulevat perässä.

Lähdin tekemään sellaista yhteisöä, johon kaikilla ammattikuntamme jäsenillä olisi palava halu kuulua


Jäsenistön osaaminen näkyviin

Kasvuyritysaktiivi, DI Elina Wanne (kokoomus) työskentelee operatiivisena johtajana innovaatiopalveluja tarjoavassa kasvuyrityksessä. 
- Minulle on tärkeää, että jäsenistön osaaminen saadaan paremmin näkyväksi ja myös TEKin kehittämisen työkaluksi. Koska teen työkseni yhdessä kehittelyä, toivon että saamme sen tavaksi toimia niin eri toimielimissä kun laajemminkin jäsenkunnassa.

VTT:n tutkija ja varaluottamusmies DI Reetta Grenman (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki) on Wanteen tavoin uusi kasvo TEKin johdossa. 
– Minä lähdin hallitukseen, jotta voisin osaltani olla tekemässä TEKistä sellaista yhteisöä, johon kaikilla ammattikuntamme jäsenillä olisi palava halu kuulua. Uskon, että jatkossa on tarjottava enemmän vaihtoehtoja täysjäsenyydelle, jotta saamme enemmän tekniikan ammattilaisia, myös nuoria, mukaan.

Opiskelijoiden edustajaksi TEKin hallitukseen valittiin informaatioverkostojen opiskelija ja Slush Chinan operatiivinen johtaja Piia Kuosmanen Aalto-yliopistosta. Kuosmanen on kokenut ja verkostoitunut opiskelijavaikuttaja. Hän toiminut AYY:n puheenjohtajana ja Suomen Ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. 
– Halusin lähteä mukaan, jotta ei tarvitsisi myöhemmin valittaa, että tekniikan akateemiset eivät saaneet sellaista järjestöä jonka he ansaitsevat. Minusta TEKillä on mahdollisuus muutoksiin, joita ympäröivä yhteiskunta edellyttää. TEKillä on pääsy opiskelijoiden keskuuteen tai niihin pöytiin joissa päätöksiä työelämästä tehdään. 

DI Elina Honkala on ollut hallituksessa aiemmin opiskelijaedustajana. Honkala työskentelee ABB:lla Helsingissä.
- Hain TEKin hallitukseen, sillä TEKin tulee uudistaa toimintaansa ja saada nuoret vastavalmistuneet kiinnostumaan järjestöstä. Haluan tuoda nuorten ajatuksia päätöksentekoon, jotta TEKin toiminta oikeasti uudistuu ja muutoksia saadaan aikaan.

Tietoliikennestartupissa työskentelevän DI Juho Salmen lukkarinrakkaus TEKin toimintaan syntyi opiskelijatoiminnan kautta. Salmi on TEKin Nuorten ääniharava Helsingistä, hänellä on hallituskokemusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta. 
- TEKissä on huikea potentiaali joka pitäisi vapauttaa. TEK voi olla se, joka pitää tekniikan akateemisista huolen ja auttaa kukoistamaan työelämässä. Rakennetaan yhdessä hyvinvoiva teknologiayhteiskunta! 


Uudenlaista edunvalvontaa muuttuvaan työelämään

DI Jari Nummikoskella (iTyö) on pitkä kokemus käytännön edunvalvonnasta luottamusmiehenä ja Nokian ja NSN:n Eurooppalaisen yritysneuvostojen jäsenenä.
Nummikoski odottaa innokkaasti uutta hallituskautta. 
¬- Työehtosopimusten suhteen olemme uudessa tilanteessa, joka vaatii uusia ajatuksia. Työn tekemisen muodot muuttuvat, jolloin myös edunvalvonnalta tarvitaan uusia ratkaisuja.

DI Anu Vaari (iTyö) on myös kokenut luottamusmies ja työskentelee VTT:llä. 
- Luottamustehtäviin minua on ajanut aktiivisuus ja pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. Työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa sovitaan asioista jotka vaikuttavat konkreettisesti tekkiläisten työaikoihin, lomiin ja tilipussiin. Erityisesti tällä hetkellä niihin vaikuttaminen on iso juttu.

Kokoomuksen DI Mikko Merihaara (kokoomus) on ollut useissa TEKin vaaleissa pohjoisen ääniharava. Merihaara toimi aiemmin Nokian luottamusmiehenäja työskentelee nyt tietoliikennealalla kajaanilaisessa yrityksessä.
- Hallituksessa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, ja nyt aikataulut mahdollistivat mukaan lähtemisen. Olen hallituksessa pohjoisen ääni. Tiedän, mitä Pohjois-Suomen opiskelijat ja vanhemmat tekkiläiset haluavat ja mitä he tarvitsevat TEKiltä.

 

Isompaa roolia yhteiskunnassa

DI Kimmo Leveelahti aloittaa hallituksessa jo kolmannen kautensa. Hän yhdistää työssään teknologiayrittäjänä työhyvinvoinnin osaamista ja digitaalisia teknologioita. Leveelahti kannustaa insonöörikuntaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on hallituksessa ruotsinkielisen TFiFarna-valtuustoryhmän edustaja. 

Myös jyväskyläläinen projektipäällikkö , DI Minna Kilpala (vihreät) tuntee tekkiläisten arkea luottamusmiestehtäviensä kautta. 
– Luottamusmiehenä minulla on kosketus jäsenten työelämän ajankohtaisiin asioihin ja tunnelmiin. Ammattikunnallamme on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa aikamme suuriin haasteisiin kuten ympäristökysymyksiin.

Hallituksen kokoonpano

Marjo Matikainen-Kallström, pj. kokoomus, varajäsen Timo Huhtaluoma, keskusta

Jari Nummikoski (1. vpj) iTyö, varajäsen Kirsi Kaasinen, iTyö
Mika Uusi-Pietilä (2. vpj) Yhtenäisyys, varajäsen Arto Timperi, Yhtenäisyys
Reetta Grenman, Yhtenäisyys, varajäsen Mikko Salminen, Yhtenäisyys
Elina Honkala, Yhtenäisyys, varajäsen Sampo Kokkonen, Yhtenäisyys
Kimmo Leveelahti, TFiFarna, varajäsen Mikael Federley, TFiFarna
Minna Kilpala, vihreät, varajäsen Aino-Kaisa Manninen, vihreät
Piia Kuosmanen, opiskelijat, varajäsen Tuomas Hirvonen, opiskelijat
Mikko Merihaara, kokoomus, varajäsen Tero Arvonen, kokoomus
Juho Salmi, TEKin Nuoret, varajäsen Miikka Saukko, TEKin Nuoret
Anu Vaari, iTyö, varajäsen Aimo Leskelä, iTyö
Elina Wanne, kokoomus, varajäsen Janne Inkilä, kokoomus

Valtuuston yhteisenä tavoitteena on jäsenlähtöinen ja vaikuttava TEK 

Kaikki TEKin valtuustossa edustettuina olevat ryhmät ovat allekirjoittaneet valtuustosopimuksen, johon on kirjattu ryhmien yhteinen tahtotila alkaneelle kolmevuotiskaudelle: asiat, joihin panostetaan, ja asiat, joihin halutaan muutosta. 

Sopimuksen lähtökohtana on, että TEK kehittää toimintaansa ja vaikuttavuuttaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa. TEK haluaa olla edelläkävijänä luomassa kuvaa siitä, missä maailma, TEK ja työmarkkinat ovat seuraavalla vuosikymmenellä. 

Ensimmäisenä tavoitteena on kirjattu jäsenlähtöisyys: halutaan tunnistaa paremmin nykyisten ja potentiaalisten jäsenten ja jäsenryhmien tarpeita ja arvoja sekä vastata tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. 

Erityistä huolta valtuustoryhmät kantavat valmistuvien ja nuoren ammattikunnan jäsenpeitosta. Halutaan löytää ja toteuttaa rohkeat ratkaisut.

TEKin halutaan olevan aloitteellinen työmarkkinatoiminnan kehittämisessä ja jäsenten etujen ajamisessa sekä tavoitteiden asettamisessa neuvottelujärjestöissä ja paikallisen sopimuskulttuurin kehittämisessä siten että eri jäsenryhmien tarpeet otetaan huomioon. 

TEKin halutaan olevan yhteiskunnassamme aloitteellinen yhteistyökumppani, toimija ja tietolähde, kun on kysymys tekniikkaan, alan työstä, koulutuksesta, tutkimuksesta, etiikasta tai alan yhteiskunnallisesta asemasta.

Tavoitteena on entistä rohkeampi TEK, joka kehittää toimintaansa kokeilujen kautta. 

Avainsanat: