Hallituksen ilmastotavoitteet saavat syystäkin kiitettävän vastaanoton

|
Blogimerkintä

Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta on ajankohtaista miettiä, millaista elinympäristöä meille Suomessa luvataan tuoreen hallitusohjelman myötä.

Huolellisesti haudutettu hallitusohjelma saatiin maanantaina lopullisena kokonaisuutena ulos. Kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle oli kovia odotuksia ja niiden voidaan todeta suurelta osin täyttyneen, mikäli toimenpiteet seuraavat asetettuja tavoitteita.

Tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä on kunnioitettava pyrkimys. Ainakin otsikkotasolla kaikki relevantit sektorit näyttäisivät olevan huomioituna tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ilmastokriisi on ennen kaikkea energiantuotannon kriisi ja se on ymmärretty myös hallitusohjelmassa. Jo olemassa olevien teknologioiden valjastamisella voidaan päästä tässä pitkälle, mutta mittakaava tulee nopeasti vastaan jos keinovalikoima on tässä kohtaa liian rajattu. Ohjelma varoo ottamasta suoraan kantaa esimerkiksi pienydinvoimaloiden puolesta, mutta ei ole myöskään sulkenut niitä ulkopuolelle tavoitteessaan edistää päästöttömiä energiantuotantomuotoja.

Työmarkkinajärjestötkin pääsevät tekemään oman osansa työstämällä toimialakohtaisia tiekarttoja kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Kun suunnitelmat myöhemmin konkretisoituvat työpaikkatasolle, monien työtyytyväisyys tulee paranemaan, kun he pääsevät tekemään entistä merkityksellisempää työtä. Maailman pelastaminen tulee siis osaksi yhä useamman työnkuvaa.

Myös luonnonvarojen liikakulutusta yritetään suitsia kiertotaloutta tehostavilla toimenpiteillä. Tässäkin yhteydessä soisi hallituksen tukeutuvan alakohtaisiin tiekarttoihin kiertotalouden edistämiseksi, mutta kenties se toteutuu ohjelmassa kuvatussa strategisessa kiertotalouden edistämisohjelmassa.

Kaikkiaan hallituksen ilmastotavoitteet ovat saaneet kiittävän vastaanoton ja syystä. Kyseessä on tiettävästi kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet koko maailmassa. Tavoitteisiin pääseminen vaatii kuitenkin valtavasti työtä. Kovista osaajista tulee nopeasti pulaa. Jos olet vielä opiskelija (tai vaihtamassa alaa) ja maailman pelastaminen kiinnostaa, viimeistään nyt kannattaa alkaa kartuttaa relevanttia osaamista ja laittaa LinkedIn-profiili ajan tasalle.

Omastakin puolesta haluan kiittää (todennäköisesti) tulevaa hallitusta luontoa, ilmastoa ja elämän edellytyksiä kunnioittavasta hallitusohjelmasta. Valtavasti tsemppiä ohjelman toimeenpanoon!

Avainsanat: