Fullmäktigeval i TEK

|
Uutinen
Kuuntele

2017 är ett valår inom TEK.

Fullmäktige, TEK:s högsta beslutande organ, består av 70 ledamöter som valts genom val + 6 studeranderepresentanter. 

Om du är intresserad av att påverka din egen yrkesorganisations verksamhet och delta i beslutsfattandet lönar det sig att nu börja fundera på att ställa upp i följande TEK-val!

Läs mer.