Teemu Hankamäki istuu pöydän ääressä.

Experterna omfattas fortsatt av arbetstidslagen

|
Uutinen
Kuuntele

Experterna och mellanledningen omfattas fortsatt av arbetstidslagen. I sakkunnigarbete bör det nya flexarbete som nämns i förslaget dock snarare vara ett undantag än en regel.

TEK:s förhandlingsdirektör och ordförande för vår förhandlingsorganisation De högre tjänstemännen YTN Teemu Hankamäki är nöjd med att det påverkansarbete man har lagt ner märks i regeringens proposition med förslag till ny arbetstidslag.

Det positiva med förslaget är att det tryggar arbetstagarnas arbetstidsskydd, och genom flexibla arbetstidsarrangemang strävar man efter att underlätta sammanjämkningen av arbete och privatliv.

I sakkunnigarbete bör det nya flexarbete som nämns i förslaget dock snarare vara ett undantag än en regel.

Experterna och mellanledningen omfattas fortsatt av arbetstidslagen

TEK är nöjd med att de sakkunniga och mellanledningen omfattas av tillämpningen av den omarbetade arbetstidslagstiftningen. Arbetstidslagens tillämpningsområde kommer inte att förändras betydligt, och den uppfyller kraven i EU:s arbetstidsdirektiv.

Det ska nämnas att det arbetstidsskyddsmässiga perspektivet har beaktats genom att man lagt till bestämmelser gällande en lagstadgad arbetstidsbank i arbetstidslagen. Idén med arbetstidsbanken är att man där kan spara arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledig tid för att senare ta ut dessa som ledighet.

Avvikelser från lagens tillämpningsområde har nu fastställts på ett mycket tydligt sätt. Tillämpningsområdet preciseras nu för personer i ledande ställning eller personer som på annat sätt kan påverka sina arbetstider.

Användningen av flexarbete bör följas upp

I fortsättningen bör användningen av det nya arrangemanget med flexibel arbetstid följas upp och eventuella gjutfel korrigeras. I flexarbete borde åtminstone hälften av arbetstiden vara sådan vars fördelning och plats arbetstagaren självständigt får besluta om. Arbetsgivaren och arbetstagaren skulle kunna komma överens om flexarbete med ett gemensamt avtal.

– Noteringen om flexarbete i lagutkastet lär behöva preciseras för att den endast ska användas när den sakkunniga har möjlighet att besluta om tiden och platsen för och till och med mängden arbete på ett mycket självständigt sätt, betonar Hankamäki.

Akava, dess förbund och förhandlingsorganisationer har utfört ett långsiktigt och omfattande samarbete för revidering av arbetstidslagen.