Eurooppalainen ay-liike vastustaa liikesalaisuuksien suojan muutoksia

|
Uutinen
Kuuntele

Ay-liikkeen huolena on, että uusi direktiivi vaikeuttaisi asiantuntijoiden työpaikan vaihtoa ja liikkuvuutta.

Laaja joukko eurooppalaisia ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä vastustavat kannanotossaan liikesalaisuuksien suojaa koskevaa direktiiviesitystä. Järjestöt kritisoivat uudistuksen kireää aikataulua ja vaativat muutoksia direktiivin sisältöön.

Ay-liikkeen huolena on erityisesti, että uusi direktiivi vaikeuttaisi asiantuntijoiden työpaikan vaihtoa ja liikkuvuutta. Akava ja korkeasti koulutettujen eurooppalainen järjestö Eurocadres ovat allekirjoittaneet kannanoton.

TEK-verkkolehti uutisoi aiheesta helmikuussa.

– Vaarana on, että direktiivi rajoittaa yksilön uralla etenemistä sekä ammatillista ja maantieteellistä liikkuvuutta työmarkkinoilla, arvioi asiantuntija Janina Mackiewicz TEK-verkkolehdessä 18. helmikuuta.

Ongelmana liikesalaisuuden liian laaja määritelmä

Euroopan unioni pyrkii yhtenäistämään pelisääntöjä, joilla suojataan yrityksiä liikesalaisuuksien väärinkäytöltä. Komissio julkaisi marraskuussa 2013 direktiiviehdotuksen, jota on käsitelty Euroopan parlamentissa viime syksystä alkaen. Sen on tarkoitus tulla parlamentin äänestykseen huhtikuun lopulla.

Direktiivissä liikesalaisuus määritellään salaiseksi tiedoksi, jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa vuoksi ja jota on pyritty pitämään salassa riittävin toimenpitein. Esimerkkejä näistä ovat tiedot asiakkaista ja tavarantoimittajista, liiketoimintaprosesseista ja markkinatutkimuksista.

Ay-järjestöjä hiertää erityisesti direktiiviehdotuksen laajaa määritelmä liikesalaisuus-käsitteelle. Järjestöt katsovat, ettei esityksen mukainen direktiivi suojaisi riittävästi esimerkiksi kuluttajia, journalisteja, tutkijoita ja muita työntekijöitä, jotta heillä olisi pääsy yleisen edun kannalta tärkeisiin tietoihin.

– Jos direktiiviehdotus toteutuu sellaisenaan, moni ylempi toimihenkilö jäisi työpaikkaa vaihtaessaan harmaalle alueelle, jolla syntyisi tulkintaerimielisyyksiä. Monissa tapauksissa olisi vaikea vetää rajaa esimerkiksi koulutuksessa hankitun tiedon ja osaamisen sekä työkokemuksen ja tietyn työnantajan palveluksessa työtehtävissä kehitetyn tai luodun tiedon välillä, kannanotossa todetaan.

Järjestöt vaativatkin, että Euroopan parlamentti muokkaa direktiiviesitystä rajaamalla liikesalaisuuden määritelmää sekä vahvistamalla suojamekanismeja, jotta yleisen edun kannalta tärkeää tietoa ei voida suojata liikesalaisuutena.

Lue myös uutinen: