EU-tuomioistuin: Lähetetyillä työntekijöillä samat edut kuin suomalaisilla

|
Uutinen
Kuuntele

Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjasi Euroopan unionin tuomioistuin tuoreessa ennakkoratkaisussaan.

Tuomioistuin linjasi 12. helmikuutta antamassaan ennakkoratkaisussa, että toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä.

Ratkaisun myötä toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen vähimmäistuntipalkan ja vähimmäisurakkapalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkka ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä.

Tuomioistuimen ratkaisu vahvistaa samalla suomalaista, yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvaa sopimisen mallia.

Ennakkoratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen, jolla liitto perää yhteensä yli 6,5 miljoonan euron palkkasaatavia puolalaiselta yritykseltä.

Satakunnan käräjäoikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan käsitettä on tulkittava.