ELY-keskusten on keskityttävä uusien työpaikkojen luomiseen

|
Uutinen
Kuuntele

TEK korostaa, että nyt ei pidä leikata toiminnoista, jotka luovat toimintaedellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikkojen syntymiselle.

- Tilanteessa, jossa ELY-keskusten resursseja joudutaan leikkaamaan tiukan taloustilanteen takia, on huolehdittava, että niukat voimavarat käytetään toimintoihin, joilla rakennetaan Suomelle parempaa tulevaisuutta, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

- Jos ELY-keskusten toiminnoista on pakko leikata, leikattakoon hallinnoinnista tai sellaisista toiminnoista, joita on mahdollista tehostaa tai järjestää muulla tavalla yhteistyökumppaneiden kanssa. Ehdottamasti ei siis pidä leikata toiminnoista, jotka luovat toimintaedellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikkojen syntymiselle. Myös ammatillista osaamista tukevia palveluja toki tarvitaan jatkossakin.

TEK painottaa, että myös valtiotyönantajan on kannettava vastuuta henkilöstöstään muutostilanteessa.

- TEMin on järjestettävä irtisanottavalle henkilöstölle tukiohjelma, jolla etsitään mahdollisimman monelle koulutusta ja ammattitaitoa vastaava työ valtionhallinnossa tai muun työnantajan palveluksessa. Myös uudelleenkouluttautumista on tuettava, Kauppi sanoo.