Eläkeuudistus.fi-sivusto taustoittaa eläkeneuvotteluja

|
Uutinen
Kuuntele

Uusi sivusto kertoo eläkeneuvottelujen tavoitteista ja taustoista.

Työmarkkinakeskusjärjestöt käyvät parhaillaan neuvotteluja työeläkejärjestelmän uudistamiseksi. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2017 alussa.

Uudistusta valmistelevien osapuolten yhteiseksi tietokanavaksi on avattu nettisivusto osoitteessa www.elakeuudistus.fi. Ruotsinkielinen sivusto löytyy osoitteesta www.pensionsreformen.fi. Sivuston ylläpidosta vastaa Eläketurvakeskus.

Sivustolla kerrotaan muun muassa uudistuksen tavoitteista, joita ovat työeläkejärjestelmän rahoituksen ja riittävän eläketurvan sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen. Myös työurien pidentyminen on uudistuksen keskeinen tavoite.

Kattava tietopankki

Eläkeuudistus.fi-sivustolla on tietoa siitä, mitä työeläke sisältää tällä hetkellä ja miten järjestelmä on kehittynyt tähän mennessä. Aikajanan avulla voi palata vanhoihin uutisaiheisiin ja dokumentteihin, kuten hallitusohjelmaan ja työryhmien muistioihin.

Sivustolla ei esitellä eri osapuolten neuvottelutavoitteita eikä kampanjoida minkään vaihtoehdon puolesta.