Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2015 saajaa

|
Uutinen
Kuuntele

Tee ehdotus palkinnon arvoisesta yrittäjästä tai ryhmästä 18.9. mennessä!

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat tehdä akavalaiset, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet sekä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta. Erityisesti ehdotuksia toivotaan jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvottelukunnilta.

Ehdotuksesta tulisi käydä ilmi ehdotetusta ammatinharjoittajasta tai yrittäjästä:

  • minkä akavalaisen liiton jäsen hän on
  • miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimintaedellytysten parantamisessa
  • yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi ammatinharjoittamisen tai yrityksen toiminnallisen ja taloudellisen kehityksen, yrittäjämyönteisten asenteiden muokkaamisen, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä eettisten arvojen huomioimisen.

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille Anu Tuoviselle 18.9.2015 mennessä joko sähköpostilla anu.tuovinen(at)akava.fi tai Akava ry:n postiosoitteeseen (Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki). Yrittäjäpalkintotyöryhmä käsittelee ehdotukset liitetietoineen luottamuksellisena.

Palkintona on suomalaista taidetta. Akava julkistaa palkinnon saajan liittokokouksensa yhteydessä 23.11.

Akavassa on noin 30 000 korkeasti koulutettua yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivaa jäsentä. Viimeksi palkinnon sai tekniikan tohtori, toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi.