Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2014 saajaa

|
Uutinen
Kuuntele

Palkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta yrittäjyydestä, tai korkeasti koulutetun ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

Akavan yrittäjäpalkintotyöryhmä pyytää ehdotuksia vuoden 2014 yrittäjäpalkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan syysliittokokouksn yhteydessä 27.11.2014. Akavan yrittäjäpalkinnon tavoite on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä akavalaisille ja akavalaisen yrittäjyyden merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Akava toimii korkeasti koulutettujen yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvojana.

Edellisen kerran palkinto jaettiin syksyllä 2013, jolloin palkinnon saivat MMM, agronomi Tiina Harrinkari ja MMM, agronomi Tommi Yrjölä.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi. Palkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta yrittäjyydestä, toimimisesta akavalaisen korkeasti koulutetun ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden hyväksi tai niiden toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat tehdä akavalaiset, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet sekä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta. Erityisesti ehdotuksia toivotaan jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvottelukunnilta.

Ehdotuksesta tulisi käydä ilmi ehdotetusta ammatinharjoittajasta tai yrittäjästä:

  • minkä akavalaisen liiton jäsen hän on?
  • miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai toimimisessa akavalaisen yrittäjyyden tai sen toimintaedellytysten hyväksi?
  • yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Toisen kohdan osalta esiin voi tuoda esimerkiksi seuraavia seikkoja: ammatinharjoittamisen tai yrityksen toiminnallinen ja taloudellinen kehitys, yrittäjämyönteisten asenteiden muokkaaminen, hyvä johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, akavalaisten tavoitteiden toteuttaminen, eettisten arvojen huomioiminen.

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille Vesa Vuorenkoskelle 19.9.2014 mennessä joko sähköpostilla vesa.vuorenkoski(at)akava.fi tai Akavan postiosoitteeseen. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.akava.fi/yhteystiedot. Yrittäjäpalkintotyöryhmä käsittelee ehdotukset liitetietoineen luottamuksellisena.

Palkintona on suomalaista taidetta. Akava julkistaa palkinnon saajan liittokokouksensa yhteydessä 27.11.2014.

Palkinnon ohjesääntö, joka on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto, sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota.