Eduskunnassa pohdittiin innostavaa digitaalista oppimisympäristöä

|
Uutinen
Kuuntele

Ekaluokkalaisten ohjelmointiopetus alkaa peruskouluissa syksyllä 2016. Uudenlaiselle innostavalle digitaaliselle oppimisympäristölle on tarvetta.

Ekaluokkalaisten ohjelmointiopetus alkaa peruskouluissa syksyllä 2016. Koodi2016-kirjan kirjoittajat Linda ­Liukas ja Juhani Mykkänen vakuuttavat, että opettajien ei kannata säikähtää vieraalta kuulostavaa aihetta. 
– Koodauksen opettaminen on ajattelun opettamista. Se on suhteen rakentamista tietokoneeseen, ongelman rikkomista paloihin sekä mallien ja muotojen löytämistä, Liukas kiteytti marraskuun puolivälissä eduskunnassa TEKin järjestämässä aamiaistilaisuudessa.
 
Maailmassa lähes kaikki digitalisoituu kovaa vauhtia. Kaikista ei tule ohjelmoijia, mutta on hyvä tietää, miten ympäristö rakentuu.
– On tärkeää, että emme anna lapsille vain digitaalisia taitoja, vaan myös kyvyn luoda asioita tietokoneilla, Liukas korostaa. 
 

Mallia Innokas-verkostosta

 
Uudenlaiselle innostavalle digitaaliselle oppimisympäristölle onkin tarvetta. 
– Peruskoulu ei ole pysynyt yhteiskunnan teknologisen muutoksen mukana. Huolestuttavinta on nuorten motivaation ja innostuksen heikkeneminen, huomauttaa yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki TEKistä.
 
Ohjelmoinnin opetuksessa haasteena ovat määrät. Perusasteella on 540 000 oppilasta ja opettajia on lähes 40 000. Ohjelmointiin ei tule erillistä oppiainetta, vaan aikaa opetukselle otetaan matematiikan tuntijaosta.
– Vain harvalla peruskoulun opettajalla on matemaattis-luonnontieteellistä taustaa tai kiinnostusta tietotekniikkaan. Kurssittaminen ja kouluttaminen eivät ole vaihtoehtoja. Tarvitaan verkostoja ja yhteisöllisyyttä, TEKin nuorisoprojekteista vastaava Tuula Pihlajamaa summaa.
 
Yksi esimerkki toimivasta toteutustavasta on kymmenessä vuodessa valtakunnalliseksi kasvanut Innokas-verkosto, jossa on mukana päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, yliopistoja, järjestöjä ja yrityksiä.
– Jaamme vinkkejä ja ituja kouluihin, joissa lapset ja aikuiset luovat yhdessä uusia tapoja hyödyntää teknologiaa koulun arjessa, kertoo Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen.
 
Verkosto järjestää eri puolilla Suomea koulutuksia, konsultaatioita ja tapahtumia sekä kertoo toiminnastaan messuilla, seminaareissa ja konferensseissa. Koordinaattoreita on kuudella paikkakunnalla. Kolmen vuoden aikana erilaisiin tapahtumiin on osallistunut 30 000 henkilöä.
– Kaiken voi aloittaa olemassa olevista asioista, kuten virtapiireistä. Tutkimme niitä ja mietimme, mistä sama virtapiiri löytyy luokkahuoneesta tai kotoa. Näin luomme ymmärrystä rakennetusta maailmasta. Lopulta rakennamme jotain itse, Korhonen havainnollistaa toimintaa.
 
Innokas-verkostossa on aherrettu ohjelmoinnin ja robotiikan parissa alusta alkaen. 
– Verkoston kautta meillä on valtava määrä osaajia, jotka voivat antaa vinkkejä toisille opettajille, Korhonen jatkaa. 
 
TEK on mukana tukemassa Koodi2016-hanketta ja Innokas-verkostoa.