Diplomi-insinöörien palkoissa niukkaa nousua

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2015 lokakuussa 4 750 euroa ja keskipalkka 5 224 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli noussut edellisestä vuodesta 1,1 prosenttia. Tiedot perustuvat Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten keskuudessa tehtyyn työmarkkinatutkimukseen.

Vuoden 2015 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien mediaanipalkka oli 3 320 euroa ja keskipalkka 3 399 euroa.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 62 prosenttia kertoi, että palkka oli noussut edellisestä vuodesta. 30 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan, ja kolmella prosentilla palkka oli laskenut. Tavallisimmin palkankorotuksen perusteena oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 56 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 29 prosenttia.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa useampi kuin kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkausjärjestelmän piirissä olleista noin 79 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Mediaanilla mitattuna tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 6 prosenttia vuosiansioista.

Tiedot TEKin työmarkkinatutkimukseen kerättiin lokakuussa 2015. Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia kertyi kaikkiaan noin 11 000. Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä.

Saat taulukon suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.