Besök TEK:s karriärtjänsters pop-up-kontor

|
Uutinen
Kuuntele

Grubblar du på hur du skulle kunna förbättra ditt CV, din ansökan eller din LinkedIn-profil?

Som TEK:s fullvärdiga medlem eller studerandemedlem som snart avlägger examen kan du utnyttja tjänsten och träffa experterna inom karriärtjänster! Anmäl dig till evenemanget via TEK:s webbplats och boka ett 45 minuter långt möte med TEK:s karriärcoach. Anmälan kräver medlemsinloggning.

  • Villmanstrand den 22 september kl. 9–15. Adress: Technopolis Skinnarila, nh Maria, Laserkatu 6. Mer information (på finska).
  • Tammerfors den 19 oktober kl. 9–15. Adress: Uratehdas, Otavalankatu 9 A, 2 vån. Mer information (på finska). 
  • Uleåborg den 21 oktober kl. 9–15. Adress: Technopolis Kärncentrum, nh Köpenhamn, Sepänkatu 20. Mer information (på finska).