Beslutsfattarnas förståelse för innovationsdriven ekonomisk tillväxt saknas

|
Uutinen
Kuuntele

De politiska beslutsfattarnas förståelse för den tekniska nivån i Finland har vänt i en negativ riktning.

Samtidigt har man gjort kraftiga nerskärningar i satsningar på forskning och produktutveckling, framgår det av TEKs och VTT:s Teknologibarometer.

Företagssektorn lyser dock upp Teknologibarometerns dystra bild. Företagen bedömer att de i framtiden kommer att satsa mer på produktutveckling än tidigare. Även antalet direkta investeringar i Finland har ökat.