Ay-liike suhtautuu myönteisesti yrityksen yhteiskuntavastuuseen

|
Uutinen
Kuuntele

Työhyvinvointi, ympäristökysymykset ja harmaan talouden torjunta ovat suomalaisen vastuullisuuskeskustelun ytimessä.

Suomalainen ay-liike ei koe yrityksen yhteiskuntavastuuta uhaksi. Kansainvälisen, 11 Euroopan maata kattaneen tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että ay-liike Suomessa suhtautuu vertailumaista positiivisimmin yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Tutkittavina oli Belgian, Espanjan, Iso-Britannian, Liettuan, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovenian ja Unkarin ay-liikkeet.

Työhyvinvointi ja laajemmin sosiaalinen vastuu, ympäristökysymykset sekä harmaan talouden torjunta ovat meillä vastuullisuuskeskustelun ytimessä.

Ay-liikkeen legitimoitunut asema, työlainsäädäntö ja sitovat sopimukset sekä toisaalta suomalaiset arvot, rehellisyys ja luottamus ovat syy siihen, ettei ay-väki koe yrityksen yhteiskuntavastuuta uhkaksi. Tutkimuksessa nousi esiin, että ay-liikkeen tulee ottaa edelläkävijän rooli yrityksen yhteiskuntavastuun edistäjänä Suomessa.

Yhteiskuntavastuun koetaan sisältyneen ay-liikkeen ideologiaan liikkeen perustamisesta saakka. Toisaalta se on noussut näkyvästi keskusteluun globalisaation myötä 2000-luvun taitteessa.

Ongelmalliseksi koetaan se, ettei yhteiskuntavastuun käsitteelle ole selkeää määritelmää. Käsitteeseen liittyvä vapaaehtoisuus mietityttää. Ay-liike painottaakin sitä, ettei yrityksen yhteiskuntavastuu saa olla lainsäädännön ja sitovien sopimusten vaihtoehto.

Tutkimuksen teki KTM, EMBA Soilikki Viljanen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa professori Anna-Maija Lämsän johdolla. Hanketta koordinoi University of London (The Royal Holloway).