Asiantuntijatyön oltava jatkossakin työaikalain piirissä

|
Uutinen
Kuuntele

Työaikalain uudistamisessa on otettava huomioon asiantuntijatyön erikoispiirteet ja se, että asiantuntijatyö kuuluu jatkossakin työaikalain piiriin.

Työaikalain uudistamisen valmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudistuksessa on otettava huomioon asiantuntijatyön erityispiirteet ja se, että asiantuntijatyö kuuluu jatkossakin työaikalain piiriin, neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN vaatii.

Lain uudistaminen on tarpeen, sillä nykyinen työaikalaki soveltuu huonosti asiantuntijatyöhön.

– Nykyisellään muualla kuin työpaikalla tehty työ jää huomioitta, mikä johtaa ylisuuriin työmääriin sekä palkattomaan työhön, sanoo TEKin toiminnanjohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

– Varovaisenkin arvion mukaan ylemmät toimihenkilöt tekevät vuositasolla noin 900 miljoonan euron edestä palkatonta työtä, kun työpaikan ulkopuolella tehtyä työtä ei tunnisteta, Kauppi huomauttaa.
 

Työaikaa kaikki työnantajan käytettävissä oleva aika

Työajaksi on luettava kaikki se aika, jolloin ollaan työnantajan käytettävissä riippumatta siitä, missä ja milloin työtä tehdään.

YTN:n mielestä uuden työaikalain on oltava kaikille tasapuolinen, joka mahdollistaa työntekijöille samat oikeudet. Työaikapankkien käyttöönotosta ja järjestelmän peruspiirteistä on säädettävä laissa. Lain soveltamisalueen on oltava laaja ja säädöksistä voidaan poiketa ainoastaan työehtosopimuksiin perustuen.

– Olennaisinta lain uudistamisessa on, että kaikilla on oikeus työaikaan, Kauppi toteaa.

– Ylemmät toimihenkilöt toimivat vaativissa työtehtävissä ja siksi myös heidän jaksamisestaan on huolehdittava. Jo yksin työsuojelullisesta näkökulmasta asiantuntijoillekin on turvattava riittävä palautuminen sekä lepoajat, Kauppi summaa.

Avainsanat: