Asiantuntijat ja keskijohto pysyvät työaikalain piirissä

|
Uutinen
Kuuntele

Esityksessä mainitun uuden joustotyön tulee kuitenkin olla asiantuntijatyössä ennemminkin poikkeus kuin sääntö, korostaa TEKin neuvottelujohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

TEKin neuvottelujohtaja ja neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki on tyytyväinen siihen, että tehty vaikuttamistyö näkyy hallituksen esityksessä uudeksi työaikalaiksi.

Hyvää esityksessä on, että siinä turvataan työntekijöiden työaikasuojelu ja joustavilla työaikajärjestelyillä pyritään helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Esityksessä mainitun uuden joustotyön tulee kuitenkin olla asiantuntijatyössä ennemminkin poikkeus kuin sääntö.

Asiantuntijat ja keskijohto pysyvät työaikalain piirissä

Keskusjärjestömme Akava on tyytyväinen, että asiantuntijat ja keskijohto kuuluvat uudistettavan työaikalain soveltamisen piiriin. Työaikalain soveltamisalaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia ja se täyttää EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

– Mainittavaa on, että työaikasuojelullinen näkökulma on otettu huomioon lisäämällä työaikalakiin lakisääteistä työaikapankkia koskevat säännökset, toteaa Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Poikkeukset lain soveltamisalasta on määritelty nyt selkeästi. Soveltamisalaa täsmennetään niiden osalta, jotka työskentelevät johtavassa asemassa tai voivat muutoin vaikuttaa työaikoihinsa.

– Voidaan pitää torjuntasaavutuksena, että työaikalain soveltamisala pidetään nykyisellään. Soveltamisalaan liittyy kuitenkin olennainen tasapuolisuutta rikkova valuvika. Ei ole perusteltua sulkea työaikalain ulkopuolelle puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virkamiehiä sekä kirkon hengellisen työn tekijöitä. Tämä vaarantaa heidän työaikasuojelunsa, toteaa neuvottelujärjestömme Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Työaikasuojelullinen näkökulma on otettu huomioon lisäämällä työaikalakiin lakisääteistä työaikapankkia koskevat säännökset.

Joustotyön käyttöä seurattava

Uuden joustotyöaikajärjestelyn käyttöä tulee jatkossa seurata ja korjata mahdolliset valuviat. Joustotyössä vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia joustotyöstä yhteisellä sopimuksella.

– Lakiluonnoksen kirjaus joustotyöstä kaivannee täsmentämistä, jotta sitä käytetään vain silloin, kun asiantuntija voi hyvin itsenäisesti päättää työntekemisen ajasta, paikasta ja määrästäkin, Hankamäki painottaa.

Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt ovat tehneet pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä työaikalakiuudistuksen eteen.

Avainsanat: