Årets bästa lärdomsprov belönades

|
Uutinen
Kuuntele

Fyra förtjänstfulla lärdomsprov belönades på TEKs 120-årsjubileumsevenemang i Esbo den 17 november.

TEKs och Tekniska Föreningen i Finlands (TFiF) gemensamma doktorsavhandlingspris överlämnades till forskaren Suvi Santala vid Tammerfors tekniska universitet för sin avhandling om syntetisk biologi.

Årets diplomarbetspris delades mellan Ida Korpivaara, som utexaminerades från Villmanstrands tekniska universitet, och Anssi Rantasalo, som utexaminerades från Åbo universitet. Korpivaaras diplomarbete handlar om legitimering av energiinvesteringar och Rantasalos arbete om reglering av enzymnivån i cellerna.

Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (MAL) belönade Peter Hedman, som utexaminerades från Helsingfors universitet, för årets bästa pro gradu-avhandling. I sin pro gradu utvecklade Hedman två algoritmer som gör det lättare att simulera indirekt ljus i datorgrafik.

Doktorsavhandlingspris överlämnades till forskaren Suvi Santala (vänster), i det här fotot med sin mor till en förälder, Aino Hietala.