Arbetsplatser inom den tekniska branschen lider av ojämställdhet

|
Uutinen
Kuuntele

Av TEK:s enkät framgår att förbundets medlemskår fortfarande har en lång väg kvar till jämställdhet inom arbetslivet.

Var tredje kvinnlig diplomingenjör oavsett åldersklass eller befattning berättar att hon upplevt diskriminering eller ojämlik behandling i sin arbetsorganisation under det senaste året.

Enligt TEK:s verksamhetsledare Heikki Kauppi är det inte svårare att eliminera ojämlikhet än att genomföra något annat affärsbeslut.

– Först måste man förena viljor, sedan sätta upp mål och indikatorer och sedan följa upp verkställandet. Använt på rätt sätt är ett lönesystem som baseras på befattningens svårighetsgrad och på arbetsprestationen ett utmärkt verktyg för att främja jämställdheten.