Arbetshälsa på karriärkvällarna våren 2017

|
Uutinen
Kuuntele

Karriärkvällarna är avsedda just för dig, medlem i TEK!

Oberoende av om du precis har inlett din karriär eller om du har nått längre på karriärstegen är du välkommen att lyssna toppexperter och -coachar inom olika branscher! På karriärkvällarna stärker du din kompetens, höjer ditt arbetsmarknadsvärde och förbättrar din prestationsförmåga och din egen ork i arbetet. Samtidigt har du möjlighet att nätverka med andra TEK-medlemmar.

Arbetshälsa, ork i arbetet och förmåga till interaktion är teman som medlemmarna särskilt har önskat – nu lyfts de fram på karriärkvällarna våren 2017.

På varje ort ordnas 1–3 karriärkvällar, även Vasa får nu en egen karriärkväll. Karriärkvällarnas språk är finska.