Ansioiden nousu hidastuu

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen taloustilanne jatkuu heikkona ja ansioiden nousu hidastuu, todetaan Tulo- ja kustannuskehityksen (tukuseto) selvitystoimikunnan raportissa.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ansiot nousevat kuluvana vuonna 1,3 prosenttia, ja vuonna 2015 1,2 prosenttia, eli huomattavasti 2000-luvun keskiarvoa hitaammin. Kuluttajahinnat kohoavat alkaneena vuonna keskimäärin puolitoista prosenttia. Välillisen verotuksen kiristymisen uskotaan vaikuttavan tänä vuonna noin puolen prosenttiyksikön verran hintojen nousuun.

Ennakkotietojen mukaan palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä oleva reaalitulo supistui viime vuonna 1,1 prosenttia. Tähän vaikutti ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Kuluvana vuonna työllisyys heikkenee enää hieman, mutta palkansaajien yhteenlaskettujen reaalitulojen odotetaan supistuvan 0,8 prosenttia ansiokehityksen hidastuessa. Ensi vuonna laskun oletetaan jäävän 0,1 prosenttiin, sillä työllisyyskehityksen arvioidaan kääntyvän parempaan suuntaan.

Kustannuskilpailukyky paranee suhteessa kilpailijamaihin

Raportin mukaan tulevina vuosina koko talouden yksikkötyökustannukset eivät enää kasva kilpailijamaita nopeammin, koska ansiokehitys hidastuu.

Palkkojen nousuvauhti hidastui viime vuonna, mutta työn tuottavuuden kehitys oli rakennemuutoksen ja suhdanteiden kanssa kamppailevassa teollisuudessa edelleen heikko, joten yksikkötyökustannukset nousivat edelleen kilpailijamaita nopeammin.

Viime vuonna Suomen tehdasteollisuuden kustannuskilpailukyvyn arvioidaan suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitaten heikentyneen noin viisi prosenttia vuosien 2011 ja 2012 tapaan. Viime vuonna myös euron vahvistuminen heikensi kustannuskilpailukykyä.

Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n suhdannekatsauksessa 19.12.2013.