Ammattiliittojen kanneoikeus edistäisi työmarkkinoiden toimivuutta

|
Uutinen
Kuuntele

Kanneoikeus poistaisi epäreilua kilpailua ja hyödyttäisi laillisesti toimivia työnantajia, sanoo YTN:n varapuheenjohtaja Heikki Kauppi.

- Ammattiliitoille pitää säätää kanneoikeus parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta, vaati Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n varapuheenjohtaja Heikki Kauppi avatessaan ammattiliitojen Ääniä Suomesta -kampanjatilaisuuden Turussa 8.5.

Työmarkkinoiden toimivuutta koettelee Kaupin mukaan se, etteivät kaikki työnantajat noudata työlainsäädäntöä ja reiluja pelisääntöjä palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa. Epäreilun kilpailun seurauksena samalle tielle päätyvät helposti sellaisetkin työnantajat, jotka muuten kunnioittaisivat lakia ja sopimuksia.

- Lainvastaisen kohtelun kohteeksi joutuneen yksittäisen palkansaajan ei ole helppoa lähteä hakemaan lain mukaisia oikeuksiaan tuomioistuimista. Siihen liittyy yksilön kannalta monia riskejä, kuten kalleus, hitaus, leimautumisen pelko sekä epävarmuus lopputuloksesta ja työsuhteen jatkumisesta, Kauppi totesi.

- Tätä epäkohtaa voitaisiin paikata parhaiten järjestöjen kanneoikeudella, jolloin ammattiliitto voisi viedä laittoman toiminnan tuomioistuimen käsittelyn yksittäisen työntekijän puolesta.

- Järjestökanne ei henkilöidy yksittäiseen työntekijään, vaan järjestöön. Järjestön mukanaolo takaa lainsäädännöllisen asiantuntemuksen ja vähentää yksittäisten asianosaisten tarvetta lähteä hakemaan oikeutta ja siten tehostaa oikeusprosessia.  

Laillisesti toimivat työnantajat hyötyisivät

Järjestökanteella olisi Kaupin mukaan myös ennalta ehkäisevä vaikutus: tehokas oikeussuojamekanismi vähentää työnantajien tietoisia väärinkäytöksiä.

­- Myös laillisesti toimivat työnantajat hyötyisivät järjestökanteesta, koska kilpailijoiden laittomaan ja usein kilpailua vääristävään toimintaan voitaisiin puuttua helpommin. Kilpailuedun on tultava niille työnantajille, jotka noudattavat lakeja ja huolehtivat velvoitteistaan. Kanneoikeudella voitaisiin tarttua myös harmaaseen talouteen.

Kanneoikeus voidaan saada EU-lainsäädännön kautta

Koska työelämän ongelmat ovat samantyyppisiä eri maissa ja yritykset toimivat yli rajojen, olisi Kaupin mielestä tarkoituksenmukaista luoda pohja ammattijärjestöjen kanneoikeudelle EU:n tasolla.

- EU:n komissio onkin jo tutkinut joukkokannetta ja antanut suosituksen ns. kollektiivisista oikeussuojakeinoista ja on ottanut muitakin askelia oikeaan suuntaan. EU:n työlainsäädäntöä tulisi kuitenkin käsitellä kokonaisuutena, ja olisi tärkeää saada sitova lainsäädäntöehdotus joukkokanteesta, joka kattaisi työoikeuden laajasti.

– Liittojen kanneoikeudella näyttää olevan vahva kannatus suomalaisten palkansaajien keskuudessa: hiljakkoin  palkansaajien keskuudessa EU-vaaliteemoihin liittyen toteutetussa kyselyssä reilu enemmistö vastaajista kannatti kanneoikeutta ammattijärjestöille.