Aktiivisuus kannattaa myös työttömyyden aikana

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin työttömyystutkimus paljastaa, että oman ammatillisen osaamisen kehittäminen parantaa henkistä hyvinvointia ja mahdollisuuksia työllistyä.

1. Perustietoja

Kyselyyn vastanneista TEKin jäsenistä yli puolet oli jäänyt työttömäksi asiantuntija-asemasta, viidesosa keskijohdosta ja loput 16% johtoasemasta. Eniten työttömäksi oli jääty elektroniikkateolli­suudesta, tietotekniikan palvelualalta sekä metalli- ja konepajateollisuudesta. Vastaajia asui eniten Uudellamaalla (41%), Pirkanmaalla (20%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (11%).

2. Keskimääräinen työttömyysaika on 39 viikkoa

Nuoret olivat työttömänä keskimäärin lyhyimmän ajan eli noin 5 kk. Nuorten työttömyysjakson lyhyyttä saattaa selittää viive valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä.

3.  Ammatillisen osaamisen kehittäminen parantaa työllistymistä

Vastanneista 61% kehitti ammatillista osaamistaan työttömänä ollessaan. Suosituin tapa oli itsenäinen ja omaehtoinen opiskelu. Oman osaamisen kehittäminen paransi suurimmalla osalla vastanneista henkistä hyvinvointia ja antoi uusia ura­näkökulmia.

4.  Työttömillä on vahva usko omiin työnhakutaitoihinsa

Lähes neljä viidestä vastaajasta koki, että hänellä on hyvät taidot CV:n kirjoittamisessa. Myös hakemuskirjeen kirjoittamisen koettiin olevan hyvin hallussa.

5. TE-toimistojen tarjonta ja työttömien tarpeet eivät kohtaa

Työttömyysturvaa koskevissa asioissa TE-toimistot pystyivät vastaamaan työttömien tarpeisiin hyvin. Niistä vastaajista, jotka tarvitsivat apua esimerkiksi yrittäjyyteen tai työnhakuun liittyen, yli puolet jäi vaille riittävää ohjausta. Uravalmennus ja ammatinvalinnan ohjaus koettiin riittämättömäksi.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin työttömyystutkimuksen kohderyhmänä olivat tekkiläiset, jotka olivat työttömyyden takia hakeneet IAET-kassasta tukea aikavälillä 1.1.2011–31.8.2013. Linkki web-kyselyyn lähetettiin syyskuussa 2013 kaikkiaan 5 012:lle IAET-kassan asiakkaalle. Kohderyhmään kuuluneista
1 634 vastasi kyselyyn, joten vastausprosentiksi muodostui 31. Tutkimuksen tuottamaa tietoa hyödynnetään TEKin vaikuttamistyössä, edunvalvon­nassa ja jäsenpalvelussa.

Lisää tietoa tutkimuksen tuloksista: www.tek.fi/tek-vaikuttaa/tutkimus.

 

Avainsanat: