Akavan kysely: 6+6+6 -mallille eniten kannatusta isien perhevapaiden lisäämiseksi

|
Uutinen
Kuuntele

Akavalaisten mielestä 6+6+6 -malli on paras keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Tätä mieltä on 32 prosenttia akavalaisista, kertoo Akavan tuore kysely.

Toiseksi parhaana keinona pidetään työaikajoustojen lisäämistä sekä työntekijän perhevapailta paluun oikeuksien vahvistamista.

Kyselyn mukaan yli puolet akavalaisista (55 prosenttia) on sitä mieltä, että isien perhevapaiden käyttö lisääntyy vanhempainvapaajärjestelmää muuttamalla. Parhaina keinoina 6+6+6 -mallin lisäksi pidettiin isille kiintiöityjen perhevapaiden pidentämistä ja päivärahan tason korottamista.

Perhevapaat jaetaan 6+6+6 -mallissa siten, että äidille korvamerkitään kuusi kuukautta, isälle kuusi kuukautta ja kolmannen jakson käytöstä päättää perhe.

Muissa Pohjoismaissa isät useammin vanhempainvapaalla

Akava on kannattanut 6+6+6 -mallia, koska vastuu pienten lasten hoidosta jakautuu epätasaisesti. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Kelan mukaan vuonna 2013 vain 8,8 prosenttia kaikista maksetuista vanhempainpäivärahoista maksettiin miehille.

– Suomalaisisät käyttävät vanhempainvapaasta selvästi pienemmän osuuden kuin isät muissa pohjoismaissa. Isän kotona olosta on hyötyä sekä isän ja lapsen suhteelle että äidille. Kun vastuu pienistä lapsista jakautuu tasaisemmin, se parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Vaikuttaisi osaltaan palkkaerojen tasoittumiseen

Korkeasti koulutetut naiset ovat huomattavasti useammin määräaikaisissa työsuhteissa kuin miehet ja naisten uralla eteneminen on vaikeampaa. Jyväskylän yliopiston viime viikolla julkaisema tutkimus osoitti, että koulutetut miehet työllistyvät selvästi paremmin kuin koulutetut naiset. Perhevapaiden tasa-arvoisempi jakautuminen vaikuttaa osaltaan myös palkkaerojen tasoittumiseen.

– Nykytilanteessa naiset kantavat päävastuun pienten lasten hoidosta ja joutuvat tämän takia työmarkkinoilla heikompaan asemaan. Tämä on kestämätöntä. Suomi voisi näyttää esimerkkiä uudistamalla vanhempainvapaajärjestelmän. Tällöin naisten osaamista hyödynnettäisiin nykyistä paremmin työmarkkinoilla, sanoo asiantuntija Tarja Arkio.

Työaikajoustojen lisääminen keinona lisätä isyysvapaiden käyttöä ei tullut yllätyksenä. Suomessa ei vieläkään osata kovin hyvin hyödyntää joustavia työaikoja, jotka helpottaisivat pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe.

Korkeasti koulutettujen perhevapaalta paluu samaan tai vastaavaan työtehtävään on vaikeutunut viime vuosina. Kyselyn mukaan miehet toivovat naisia enemmän, että työntekijän mahdollisuutta palata samaan tai vastaavaan työtehtävään perhevapaan jälkeen parannetaan.

Akavan syksyllä 2014 TNS Gallupilla teettämään kyselyyn saatiin 844 vastausta työvoimaan kuuluvilta akavalaisilta.

Lue myös Helsingin Sanomien uutiset: