Akavalla valmius neuvotella - myös työnantajien on kannettava vastuuta

|
Uutinen
Kuuntele

Akava on valmis jatkamaan neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi.

Akava edellyttää kuitenkin, että työntekijät eivät jää yksin kantamaan vastuuta hintakilpailukyvyn parantamisesta.

– Suomi tarvitsee yhteisen suunnan, jota kohti hallitus ja työmarkkinajärjestöt kulkevat yhteisymmärryksessä. Hallituksen uhkavaatimus ei voi kuitenkaan koskea vain palkansaajia, vaan työnantajienkin on kannettava vastuunsa, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työmarkkinoille tarvitaan työllistymistä edistävä muutosturvamalli, jonka rahoitukseen työnantajat osallistuvat tuntuvalla panoksella.

Koulutusleikkaukset vaarantavat säästöhyödyt

Akava on erittäin huolissaan mittavista koulutukseen ja osaamiseen kohdistuvista leikkauksista, koska niistä leikattiin jo viime hallituskaudella lähes kaksi miljardia euroa.

– Suorat säästöt koulutuksesta ovat anteeksiantamattomia ja anteeksiantamattoman suuria. Niistä ei selvitä ilman pysyvää haittaa suomalaiselle osaamiselle ja koulutukselle. Tämä suunta heikentää Suomen kilpailukykyä, taloudenpitoa ja romuttaa kipeiden leikkausten tehon. Kun Tekesinkin tutkimus- ja kehitystukia on päätetty vähentää, on kilpailukykymme vakavasti uhattuna, Fjäder sanoo.

Akava on pettynyt siihen, että panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan heikennettiin, mikä ei edistä osaamiseen perustuvaa kasvua.

Akava kiittää hallitusta siitä, että myös koulutukseen ja osaamiseen tehdään huomattavia digitalisaatiopanostuksia.

Akava tyytyväinen työaikalain uudistamiseen

Akava on tyytyväinen, että sen tavoite työaikalain uudistamiseksi on edennyt. Nykyinen laki ei toimi 2020-luvun asiantuntijatyössä, eikä se mahdollista erilaisia, molemminpuolisia joustoja, joita työelämän uudistamiseksi tarvitaan.

– Työaikalain modernisointi oli Akavan keskeisin työelämäuudistusvaatimus. Olen erittäin tyytyväinen, että tuleva hallitus on kuunnellut meitä. Työaikalain uudistus on kuitenkin liitetty hallitusohjelmassa paikallisen sopimisen yhteyteen, mutta toivottavasti kyse on aidosta työaikalain kokonaisuudistuksesta, Fjäder toteaa.

Opiskelu työttömyysturvalla helpompaa

Akavan mielestä hallitus on tehnyt oikean ratkaisun pyrkiessään parantamaan työttömien työmarkkina-asemaa, muun muassa vahvistamalla yksityisten työvoimapalveluiden roolia työttömien työllistämisessä. Akava näkee, että passivoivien toimien purkaminen voi mahdollistaa opiskelun työttömyysturvalla nykyistä paremmin. Toivottavasti muutosturvan kehittäminen aidosti parantaa irtisanottavien uudelleen työllistymistä.

Akava kiittää sitä, että palkansaajien tuloverotus ei kiristy missään tuloluokassa eikä kokonaisveroaste kiristy.

Hallituksen valmistelema julkisen talouden sopeutuspaketti ja ehdotetut rakenteelliset uudistukset ovat iso harppaus kohti julkisen talouden tervehdyttämistä. Akava vaatii, että julkisen sektorin järkeistämistä toteutettaessa kuullaan henkilöstöä ja parannetaan heidän muutosturvaansa.