Akava: Uhkailu koko sopimusjärjestelmän romuttamisesta ei auta

|
Uutinen
Kuuntele

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt, että työnantajat irtautuvat kokonaan pääosin hyvin toimivasta sopimusjärjestelmästä satamalakon vuoksi.

Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat parhaillaan sopimusjärjestelmän uudistamisesta.

– Tämä on nimenomaan se pöytä, jossa nyt pitäisi löytää keinot siihen, miten osapuolet voivat yhdessä sopien ja toisiinsa luottaen huolehtia työrauhasta ja sen säilymisestä. Se ei onnistu siten, että uhkaillaan koko yhteiseen sopimiseen liittyvän järjestelmän romuttamisella, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Suomalaisen työmarkkinamallin on jatkossakin perustuttava vahvaan yhteiseen sopimiseen ja sen myötä lisääntyvään toisen osapuolen arvostukseen. Tehokkuutta tarvitaan erityisesti paikalliseen neuvotteluun, jotta ristiriidat eivät laajene konfliktiksi.

Akavan mielestä järjestelmän uudistamisessa onkin kiireisintä löytää se tapa, jolla työtaistelujen syihin puututaan heti alkuvaiheessa.

– Sopimusten noudattamista ja työrauhaa vaalitaan kaikkein tehokkaimmin, kun erimielisyyksiä pystytään käsittelemään riittävän varhaisessa vaiheessa siellä, missä erimielisyyden kohde on. Mielenilmauksissa se taso on työpaikkatasolla. Vastuu onnistumisesta on toki molemmilla osapuolilla, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Nykyisessä mallissa mielenilmausten kaltaisten, lyhyiden työtaistelujen syyt jäävät liian usein käsittelemättä.

– Nykyinen malli ei tuo osapuolia neuvottelupöydän ääreen, jos toinen kieltäytyy siitä. Jos palkansaajat kokevat joutuneensa työpaikalla laittoman menettelyn kohteeksi, vastentahtoista työnantajaa ei saada sopimuksen puitteissa etsimään ratkaisua, puhumattakaan neuvottelemaan siitä palkansaajien kanssa, Löfgren huomauttaa.