Akava: Työnantajilla näytön paikka uusien työntekijöiden palkkaamisessa

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus on lieventämässä määräaikaisten palkkaamiseen ja koeaikoihin liittyvää lainsäädäntöä.

Akava haastaa työnantajat kantamaan vastuuta uusien työpaikkojen luomisessa, kun maan hallitus on lieventämässä määräaikaisten palkkaamiseen ja koeaikoihin liittyvää lainsäädäntöä. Hallituksen puolestaan on sitouduttava arvioimaan aidosti, tuovatko lakimuutokset luvattuja työpaikkoja.

– Yrittäjät ja työnantajat ovat vaatineet lainsäädäntöön muutoksia ja luvanneet, että näin saadaan lisää työpaikkoja. Hallitus on nyt kuullut erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten huolta työllistämiskynnyksen korkeudesta ja työllistämisen vaikeudesta. Kynnystä madalletaan, joten työnantajilla on tässä näytön paikka, sanoo vastaava lakimies Jaana Meklin.

Maan hallitus aikoo pidentää koeaikoja, joustavoittaa takaisinottovelvoitetta ja mahdollistaa alle vuoden määräaikaisuudet ilman eri perustetta määräaikaisuudelle. Muutosten vaikutuksia työllisyyteen ei ole pystytty arvioimaan kestävästi, vaikka perusteiden olennainen lievennys on nimetty työllistämissopimukseksi.

Vaikutuksia arvioitava tarkasti

Akavan mielestä parempi olisi lähteä liikkeellä pitkäaikaistyöttömistä eli sieltä, missä työllistyminen on kaikkein vaikeinta.

– Työllistämistavoitteiden toteutumista ei saa jättää vain hyvän tahdon eikä arvailun varaan. On ensiarvoisen tärkeää, että lakimuutosten vaikutuksia seurataan ja arvioidaan tarkasti. Jotta arvioinnista on aidosti hyötyä, olisi järkevää säätää muutokset määräaikaiseksi tai vähintäänkin asettaa määräaika, jonka jälkeen vaikutuksia arvioidaan, Meklin vaatii.

Työllisyyttä lisätävä muilla tavoilla

Akava mielestä työttömyyttä voitaisiin vähentää ja ehkäistä paremmin muilla keinoilla. Esimerkiksi nyt määräaikaisten ketjuttaminen on ongelma, jolla heikennetään laajasti erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa ja arkea.

Akavan mielestä työllisyyspalveluita olisi tehostettava siten, että työvoimaa tarvitsevat yritykset ja oikeat työhakijat löytävät toisensa nykyistä helpommin. Lisäksi työpaikkoja etsiessä kannattaa hyödyntää myös yksityisiä palveluntuottajia sekä ammattiliittojen uraohjauspalveluiden mahdollisuuksia.

Hallituksen tulisi myös korjata sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka vaikeuttavat itsensä työllistäjien asemaa ja työllistymistä. Lisäksi työttömyysturvalla on voitava opiskella nykyistä laajemmin.

– Ei liene jäänyt epäselväksi, että hallituksen on lisättävä varoja koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Hallituksen ja teollisuuden on haettava kasvua panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Me työmarkkinajärjestöissä neuvottelemme paikallisen sopimisen lisäämisestä, joka tasapuolisesti ja reilusti toteutettuna voi käydä erinomaisena esimerkkinä tarvittavista rakenteellisista uudistuksista, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.