Akava: Työnantajamaksujen alentamisessa on riskejä

|
Uutinen
Kuuntele

Akava kannattaa pakkolakien väistämiseksi äärimaltillista työmarkkinaratkaisua. Akava korostaa, että samaan aikaan on tuetteva työllisyyttä ja ostovoimaa.

Akava kannattaa pakkolakien väistämiseksi äärimaltillista työmarkkinaratkaisua, jolla sovittaisiin palkkataso vuosiksi 2017–2018. Ratkaisun tulee tukea työllisyyttä ja ostovoimaa, jota on palkankorotusten sijaan nyt haettava muilla keinoin.

Akava on huolestunut lisääntyneistä vaatimuksista alentaa työnantajamaksuja työmarkkinaratkaisun yhteydessä ja siirtää vastaava maksutaakka palkansaajlle. Tämä rapauttaisi kansalaisten ostovoimaa ja uhkaisi heikentää työttömien toimeentuloa entisestään.

– Keskustelussa unohtuu usein se tosiasia, että työnantajien maksujen alennuksesta kertyvä vaje on löydyttävä muualta. Yleensä vaje kaivetaan palkansaajien kukkarosta tai heikentämällä turvaverkkoja kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jota on jo nyt päätetty leikata merkittävästi, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

 

Työmarkkinaratkaisu arvioitava kokonaisuutena

Akavan mielestä työmarkkinaratkaisu tulee arvioida kokonaisuutena, jolla tuetaan ostovoimaa ja työllisyyttä sekä turvataan työehtoja ja työvoiman ulkopuolella olevien toimeentuloa.

Työnantajamaksujen siirto työntekijöiden maksettaviksi suoraan tai arvonlisäveron korotuksin kiristäisi palkansaajien verotusta entisestään. Esimerkiksi Ruotsissa tuloverotus on keskipalkalla, noin 3 350 euroa kuukaudessa, kuutisen prosenttiyksikköä kevyempi kuin Suomessa.

– Palkkojen ostovoiman kasvu oli tänä vuonna lähes nollainflaatiolla prosentin ja jäänee ensi vuonna nollan tuntumaan. Jos palkkamalttia höystetään vero- ja maksukorotuksilla, palkkojen ostovoima kutistuu. Tämä heikentäisi olennaisesti kituliasta kotimaista kysyntää ja työllistävien palveluiden käyttöä, Fjäder huomauttaa.

Kustannuskilpailukykyä voidaan Akavan mielestä nostaa sitoutumalla palkkamalttiin tarvittaessa jatkossakin.

Kilpailukykyä selkeästi parantavan, kaikkia kattavan työmarkkinaratkaisun vastapainoksi hallituksen tulee vetää epätasa-arvoiset pakkolait eduskunnasta ja ilmoittaa, ettei se toteuta suunniteltuja, noin miljardin euron leikkauksia.
 

Jyrkkä ei eläkemaksualelle

Akava vastustaa jyrkästi julkisuudessa esitettyä työeläkemaksujen alentamista. Eläkejärjestelmän uudistamisesta ja maksutasosta on vastikään sovittu, ja työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet huolehtimaan nuorten eläkkeiden riittävyydestä.

– Maksualennukset vaarantaisivat eläketurvan rahoituksen kestävyyden. Eläkemenoja kasvattaa jo lähivuosina ikärakenteen muutos. Tähän on varauduttu eläkejärjestelmässä, mutta maksunalennusvaraa ei ole. On kaikkien mutta erityisesti nuorten etu, että työeläkemaksutaso on ennustettava. Ongelmien ratkaisua ei saa lykätä, muistuttaa asiantuntija Katja Veirto.