Akava: Työlainsäädäntö ei enää palvele nykyajan työelämää

|
Uutinen
Kuuntele

Suomessa olisi jo aika herätä siihen tosiasiaan, että työn tekeminen ei kysy aikaa ja paikkaa, eikä nykyinen lainsäädäntö tuo turvaa kaikille palkansaajille.

Akava esittää tuoreessa ohelmassaan Ihmisen kokoista työelämää, että nykyisen työaikalain toimivuus asiantuntijatyössä selvitettäisiin kolmikantaisesti.

– Erityisesti työaikakäytännöt ovat asiantuntijatyössä usein turhan vanhanaikaisia. Jos niissä on joustavuutta, se on yleensä vain työnantajan hyväksi. Työ seuraa nykyään aina ja kaikkialle. Akava haluaa, että jokaisella on mahdollisuus palautua työstään. Tämän oikeuden turvaamisen pitää olla viime kädessä työnantajan vastuulla, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Akava esittää lisäksi, että kaiken työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn on oltava samanarvoisessa asemassa, työn tekotavasta riippumatta.

– Nykyinen työlainsäädännön suoja on liian helppo kiertää, erityisesti itsenäistä työntekotapaa edellyttävissä töissä. Korkeasti koulutetut asiantuntijat jäävät usein lainsuojan ja turvan harmaalle alueelle. Tämä on nurinkurista, kun ottaa huomioon miten nopeasti työelämä muuttuu yhä enemmän itsenäistä työntekotapaa ja korkeaa koulutusta vaativaksi, Löfgren sanoo.

Akava esittää useita keinoja työllistämisen helpottamiseksi

Akava esittää asiakirjassa useita keinoja työllistämisen helpottamiseksi. Yksi esityksistä on määräaikainen laki, joka antaisi mahdollisuuden palkata pitkäaikaistyötön vähintään kymmenen kuukautta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen ilman muuta perustetta määräaikaisuudelle.

Pitkään työttöminä olleiden työmarkkinoille paluu saattaisi helpottua, mikäli heidät voitaisiin palkata määräaikaisesti myös luonteeltaan vakituiseen työhön.

– Emme edelleenkään hyväksy laittomia määräaikaisuuksia. Akava on kuitenkin valmis tarkastelemaan määräaikaisuuksien käyttöä työllisyyden edistämisen lähtökohdista. Mahdollisuus uuden työn löytymiseen heikkenee olennaisesti jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, Löfgren muistuttaa.

Uuden työn löytyminen olisi helpompaa työstä käsin. Tämä edellyttäisi työntekijälle irtisanoutumisoikeutta myös pitkistä määräaikaisuuksista. Lisäksi yhdenvertaiset työehdot pitäisi taata tiukalla lainsäädännöllä. Työllisyyden parantuessa poikkeusmahdollisuus ei olisi enää voimassa.

Kilpailukieltosopimus poistettava työntekijöiltä

Akava vaatii myös kilpailukieltosopimuksen poistamista työ- ja virkasuhteessa olevilta. Työlainsäädännön ei tule sallia sopimuksia, jotka estävät työpaikan vaihdon tai oman yrityksen perustamisen. Työpaikkaa pitää voida vaihtaa, jos siihen on tilaisuus.

Akava esittää myös, että turvaverkoissa on otettava huomioon työnteon monimuotoisuus.

– Aidon, itse valitun yrittäjyyden ja työsuhteen väliin ei saa jäädä katvealueita. Paras tilanne olisi, jos kaikki toimeksiantajalle alisteisessa asemassa tehtävä työ katsottaisiin automaattisesti työsuhteeksi.

Väliinputoajien turvaa parantaisi jo sekin, jos esimerkiksi työttömyysturvaa voisi ansaita samanaikaisesti sekä työntekijänä että yrittäjänä. Akavan mielestä tätä tarkoittavan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa tulisi selvittää. Nykyään osittainenkin yrittäjyys voi poistaa oikeuden työttömyysturvaan työttömyyden kohdatessa.

Akavan työelämäohjelma on osoitteessa www.akava.fi/tyoelamatavoitteet