Akava: Työaikapankit on määriteltävä työaikalaissa

|
Uutinen
Kuuntele

Työaikapankeilla voidaan lisätä hallituksen sekä yritysten peräänkuuluttamaa työelämän joustavuutta ja työn tuottavuutta.

Akava kehottaa hallitusta viemään työaikapankit ripeästi työaikalakiin.

– Työaikapankeista hyötyvät sekä työnantaja että työntekijät. Työnantaja saa yhdessä sopien mahdollisuuden käyttää työvoimaa kiireen aikana ja työntekijä mahdollisuuden palautua. On molempien etu, että henkilöstöllä on riittävästi aikaa palautua tiiviistä työrupeamista. Kun työhyvinvointi paranee, myös tuottavuus lisääntyy, sanoo vastaava lakimies Jaana Meklin.

Työaikapankeista on tähän saakka sovittu työehtosopimuksissa, mutta Akavan mielestä on aika ottaa työaikapankit lainsäädäntöön. Laki olisi järjestelmän selkäranka. Pykälät eivät saisi olla liian yksityiskohtaisia ja rajoittavia, jotta ne eivät hankaloittaisi työaikapankkien perustamista.

– Työaikalaki ei vielä tunne käsitettä työaikapankki. Jos järjestelmän reunaehdot määriteltäisiin laissa, työaikapankkeja syntyisi helpommin, Meklin uskoo.

Työaikapankkeja käytössä melko vähän

Akavalaisilla aloilla on työaikapankeista hyviä kokemuksia, mutta niitä on toistaiseksi käytössä melko vähän.

Yli viidesosa Akavan luottamusmiesbarometriin vastanneista luottamusmiehistä kertoi, että heidän työpaikallaan käytetään työaikapankkia. Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n eli yksityisen sektorin luottamusmiehistä näin ilmoitti 25 prosenttia. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehistä vastaava osuus oli 21 prosenttia.

– Siihen nähden, miten hyödyllisiä työaikapankit ovat, niiden perustaminen on lähtenyt käyntiin todella hitaasti, Meklin huomauttaa.

Työajanseuranta kuntoon

Työaikapankki tarvitsee toimiakseen riittävän työajan seurannan. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan 36 prosentilla ylemmistä toimihenkilöistä ei ole työajanseurantaa lainkaan.

– Pelkkä työajan seuranta ilman työaikapankkia antaa työaikajoustoille vain vähän tilaa. Parasta on, kun työpaikalla on toimiva työajan seuranta sekä hyvin toteutettu työaikapankki. Työaikapankeista ei myöskään ole hyötyä, jos työntekijä ei saa käyttää sinne kertyneitä tunteja. Tutkimusten mukaan vapaana luvatut ylityötunnit jäävät valitettavan usein pitämättä, kertoo tutkija Päivi Soikkeli.

Meklinin mukaan työaikapankeissa voi olla ratkaisu myös harmaisiin ylitöihin.

– Koska työaikapankki edellyttää, että työajan seuranta on kunnossa, työaikapankin avulla voidaan vähentää epämääräistä työntekoa, jota ei kirjata mihinkään. Harmaita työtunteja kasautuu varsinkin ylemmille toimihenkilöille, joiden työ on liikkuvaa, Meklin toteaa.

Avainsanat: