Akava: Työaikalainsäädäntöön kokonaisuudistus, kilpailukieltosopimuksista luovutaan

|
Uutinen
Kuuntele

Akava uudistaisi työelämää reippaalla kädellä. Työllistämisen esteitä on purettava.

Akavan mielestä työaikalakiin on tehtävä pikaisesti kokonaisuudistus. Vanhentunut laki on uudistettava vastaamaan 2020-luvun globaalin it- ja palveluyhteiskunnan tarpeita.

– Yksi ja sama laki ei voi ottaa kattavasti huomioon kaikkia aloja ja työntekijöitä. Ideana olisi, että laki loisi puitteet ja työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittaisiin tarkemmin kullekin alalle sopivista tarkemmista järjestelyistä, summaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Ehdotus sisältyy Akavan tänään 16. maaliskuuta julkaisemaan viiden kohdan työelämän uudistamis- ja työllistämisohjelmaan. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on työllistymisen esteiden purkaminen.

Akava muun muassa ehdottaa, että yli vuoden työttömänä olleita voitaisiin palkata määräaikaiseksi ilman erillistä perustetta.

– Haluamme madaltaa pitkäaikaistyöttömien pääsyä takaisin työelämään, Fjäder sanoo.

Kilpailukieltosopimus jähmettää työmarkkinoita

Akavan mukaan palkansaajien kilpailukieltosopimuksista on luovuttava. Kilpailukieltosopimus estää muun muassa työntekijöitä ottamasta vastaan työtä työnantajalta, joka harjoittaa aikaisemman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Myös oman yrityksen perustaminen vaikeutuu.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä kuten taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

– Tällaisina aikoina, kun töitä on vähän tarjolla, voi olla kohtalokasta, että joutuu odottamaan puoli vuotta tai vuoden, että voi aloittaa uudestaan oman alan työt. Ihmisten oikeutta vaihtaa työpaikkaa tai aloittaa yritystoimintaa ei pidä rajoittaa. Luottamuksellisen tiedon suoja voitaisiin hoitaa esimerkiksi salassapitosopimuksella, sanoo johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Fjäderin mukaan Akava on myös valmis lisäämään joustavuutta paikallista sopimista lisäämällä, mutta se onnistuu vain, jos luottamusta työpaikoilla parannetaan.

– Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää henkilöstön edustajan aseman parantamista sekä työnantaja- ja työntekijäliittojen tuen ja osaamisen hyödyntämistä neuvotteluissa. 

Akavan teesit
  1. Pitkäaikaistyöttömiä palkataan määräaikaiseksi ilman erillistä perustetta määräaikaisuudelle.
  2. Paikallista sopimista lisätään.
  3. Palkansaajien kilpailukieltosopimuksista luovutaan.
  4. Valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovitaan työajoista nykyistä laajemmin ja vapaammin.
  5. Työaikalainsäädäntöön on tehdään kokonaisuusuudistus.

Lue myös uutinen:

Avainsanat: