Akava: Ruotsissa työehtosopimukset paikallisen sopimisen pohjana

|
Uutinen
Kuuntele

Työehtosopimukset ovat työehdoista sopimisen pohjana kaikissa pohjoismaissa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuore selvitys kertoo, että työehtosopimuksilla säädellään palkkojen ja työajan ohella monia muitakin työsuhteen ehtoja. Ruotsissa työehtojen kattavuus on lähes 90 prosenttia, ja työmarkkinajärjestöillä on sopimisessa vahva rooli.

– Suomen ja Ruotsin sopimisen mallit eivät siis poikkea niin paljon toisistaan kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää. Suomea verrataan usein Ruotsiin, ja maan hallituksen linjaus työ- ja virkaehtosopimusten ensisijaisuuden korostamisesta paikallisessa sopimisessa on samantyyppinen kuin Ruotsin-malli, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Ruotsissa huolehditaan työntekijöiden neuvotteluasemasta

Ruotsissakin työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli työehdoista sopiessa. Palkoista sovitaan liittotasolla sekä paikallisesti. Paikallisen sopimisen menestyksen takeena on luottamus sekä se, että työntekijöillä on yrityksissä vahvempi asema kuin Suomessa.

– Ruotsissa on ymmärretty, että aidossa ja tasapuolisessa sopimisessa huolehditaan myös työntekijöiden neuvotteluasemasta. Suomessa kysytään liian usein, miksi työntekijän pitäisi päästä päättämään yrityksen asioista yhtään mitään. Tasapuoliset oikeudet ja vastuut tuovat luottamusta sekä ymmärryksen siitä, mitä yrityksen menestyminen vaatii, Löfgren sanoo.

Ruotsissa olennainen ero Suomeen on myös se, että siellä työnantaja ei voi lähteä vapaasti tulkitsemaan työehtosopimuksia. Työnantajan on haettava tulkinnalle työtuomioistuimen tulkinta, jos työpaikassa ei päästä yksimielisyyteen asiasta.

– Suomessa työnantaja tekee tulkinnan, oli se sitten oikea tai väärä. Työntekijäpuoli voi viedä asian jälkikäteen oikeuteen, jos uskaltaa lähteä vastustamaan työnantajaansa oikeudessa.

Akava kannattaa työpaikkakohtaista sopimista, jos mallia todella otetaan Ruotsin tavasta sopia paikallisesti. Tämä edellyttää tasaveroista sopimusasetelmaa mutta myös työpaikkatason osaamista ja koulutusta.

Luottamusmiesten tiedonsaantia parannettava

Akavalaisille luottamusmiehille tehty kysely kertoo, että 45 prosenttia julkisen sektorin luottamusmiehistä kokee tehtäviensä hoitamisen hankalaksi, koska hänen edustettavansa ovat useilla erillisillä työpaikoilla. Yksityisellä sektorilla joka neljännen luottamusmiehen asioiden hoitoa vaikeuttaa heidän edustettaviensa sijainnin hajanaisuus.

– Luottamusmiesten asemaa ja tiedonsaantia on vahvistettava. Sitä kautta saadaan lisää luottamusta. Paikallinen sopiminen edistyy parhaiten lisäämällä luottamusta, ei hokemalla, että paikallinen sopiminen paikallinen sopiminen, Löfgren muistuttaa.

Lue myös TEK-verkkolehden uutiset: