Akava: Paikallista sopimista voidaan lisätä

|
Uutinen
Kuuntele

Julkisuudessa on viime aikoina useaan otteeseen vaadittu paikallisen sopimisen lisäämistä, ja Akava on tähän valmis.

– Paikallista sopimista on tehty akavalaisten osalta jo vuosikymmeniä. On siis valheellista väittää, että Suomessa ei voi sopia työehdoista paikallisesti. Kun pelisäännöistä pidetään kiinni, on sen lisääminen täysin mahdollista ja jopa toivottavaa, muistuttaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Paikallinen sopiminen on mahdollistanut jopa palkkakustannusten säästämisen, jos työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat näin yhdessä sopineet – niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

– Tämä ei tietenkään ole paikallisen sopimisen tarkoitus, mutta toki sitä voi yhdessä ja luottamuksella sopien näinkin käyttää. Parhaiten systeemi toimii silloin, kun osapuolet neuvottelevat tasapuolisesti ja molemmat voivat jopa tehdä uusia, molempia hyödyttäviä avauksia, kertoo johtaja Maria Löfgren.

Paikallinen sopiminen ei ole sanelua

Ongelmana paikallisessa sopimisessa on ollut osaamisen puute sekä osin puutteellinen työnantaja- ja työntekijäliittojen tuki. Jotta neuvotteluasema on tasavertainen, tarvitaan työpaikoilla luottamusta sekä työnantajan arvostamia luottamusmiehiä.

– Valitettavan usein työnantajat pitävät paikallista sopimista paikallisena saneluna. Tällöin osapuolten välinen luottamus sekä hieno tilaisuus päästä hyvään ja pitkäkestoiseen ratkaisuun hukataan pahimmillaan moneksi vuodeksi, Löfgren sanoo.

Henkilöstönedustajien tiedonsaantioikeutta kehitettävä

Akavan mielestä paikallinen sopiminen voi tarkoittaa palkkojen lisäksi nykyistä joustavampaa sopimista muun muassa työajoista ja vaikkapa työaikapankeista. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että henkilöstönedustajan asemaa parannetaan.

Jotta neuvotteluja voidaan käydä aidosti, henkilöstönedustajilla pitää olla käytössä samat tiedot kuin työnantajallakin.

– Palkansaajat olivat vastikään kariutuneissa neuvottelujärjestelmän uudistamisneuvotteluissa nimenomaan valmiita edistämään paikallista sopimista vahvistamalla luottamusmiesten asemaa, mutta tämä ei käynyt työnantajille. Sinänsä heidän vaatimuksensa ovat ristiriidassa käytännön toimien kanssa, Fjäder ihmettelee.