Akava: Osapuolten välinen luottamuksen lisääntyminen tuo positiivista liikettä

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää myönteisenä sitä, että maan hallitus tukee työmarkkinajärjestöjen saavuttamaa neuvottelutulosta.

Näin ollen maanantaina saavutettu ratkaisu kilpailukykysopimukseksi korvaa hallituksen valmistelemat pakkolait.

Paikallista sopimista koskeva lainsäädäntö tehdään työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla. Akava edellyttää, että hallitus ei toteuta suunnittelemiaan lisäleikkauksia.

– Kilpailukykysopimus ja sen tukeminen ovat osoitus siitä, että työmarkkinajärjestöjen luottamus toisiinsa sekä järjestöjen ja maan hallituksen välinen luottamus ovat kasvaneet. Tämä on myönteinen signaali ja voi olla piste sille epävarmuudelle, jonka seuraukset ovat näkyneet niin elinkeinoelämässä kuin yksityisessä kulutuksessakin, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Luottamus vauhdittaa paikallista sopimista

Akava uskoo, että kasvaneella luottamuksella voidaan päästä hallituksen toivomalla tavalla eteenpäin myös paikallisen sopimisen edistämisessä, kun liitot nyt alkavat neuvotella siitä keskenään.

– Järjestäytymättömät yritykset ovat saaneet vuosikausia haluamansa mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen. Tämä on erittäin merkittävä muutos nykytilaan ja toivon, että sitä osattaisiin arvostaa. Kilpailukykysopimuksen ja ammattiliittojen jatkuva aliarvioiminen ja pilkkaaminen eivät ole omiaan tuomaan luottamusta työpaikoille, Fjäder toteaa.

Veronkevennykset vauhdittaisivat kasvua ja kilpailukykyä

Akavan mielestä kilpailukykypaketti edesauttaa hyvin työn kysynnän vahvistamista. Verorasituksen kasvu heikentää kuitenkin ostovoimaa ja työn kannustavuutta. Palkansaajat ja kotimarkkinat tarvitsevat vielä uskovahvistusta siihen, ettei ostovoimaa rapauteta lyhyellä tähtäimellä liiaksi.

Akava muistuttaa, että palkkojen verorasituksen keventämiselle on sekä suhdanne- että rakennepoliittisia perusteita.

– Verojärjestelmäämme tulisi joka tapauksessa kehittää rakenteellisesti siten, että työnteko ja vaativampiin tehtäviin hakeutuminen on kannattavaa jokaisessa tuloluokassa. Näin tuettaisiin kasvua ja kilpailukykyä erittäin tehokkaasti, koska Suomi nousee panostamalla laatuun ja tasoon. Akava edellyttää, että hallitus tästä syystä toteuttaa veronkevennykset.

Lue myös: