Akava on valmis neuvottelemaan ripeästi

|
Uutinen
Kuuntele

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta nopeassa aikataulussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut valmiudestaan aloittaa uudelleen neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta.

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta ripeässä aikataulussa. Akavan johdonmukaisena tavoitteena on viime toukokuusta saakka ollut neuvotella mahdollisimman tasapuolinen ja maltillinen palkkaratkaisu, joka aidosti edistää kilpailukykyä ja työllisyyttä.

– Olen erittäin tyytyväinen, että Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti valmiudestaan aloittaa neuvottelut uudelleen. Nyt peräänkuulutan ihan jokaiselta neuvotteluosapuolelta aitoa halua joustaa omissa vaatimuksissaan, jotta työmarkkinajärjestöt saavat hallituksen tuella jälleen ripeästi aikaan hyviä tuloksia, kuten viime vaalikaudella, puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.
 

Äärimaltillinen palkkataso vuosille 2017–2018

Akava sopisi äärimaltillisesta palkkatasosta vähintään vuosiksi 2017–2018. Ratkaisulla ei kuitenkaan saa rapauttaa kansalaisten ostovoimaa ja sitä kautta kotimaisten yritysten palveluiden ja tuotteiden hankkimista. Niinpä ostovoimaa on haettava muilla keinoin kuin palkankorotuksilla.

– Työmarkkinaratkaisun tulee olla kokonaisuus, jolla ostovoiman ja työllisyyden lisäksi turvataan työehtoja ja työvoiman ulkopuolella olevien toimeentuloa. Vastineeksi joustamisesta neuvottelupöydässä tulee sopia paikalliseen sopimiseen liittyvien neuvotteluiden pahimmista kipukohdista.
 

Työllisyys ei lisäänny työehtopokerilla

Akavan ehtona on, että paikallista sopimista laajennettaessa turvataan lisäksi henkilöstön edustajien asema yrityksissä sopiessa paikallisesti. Myös irtisanottavien muutosturvaa heidän uudelleen työllistymisensä tai osaamisensa vahvistamiseksi on lisättävä.

Akavan mielestä maan hallituksen on ryhdyttävä nopeisiin toimiin työttömyyden vähentämiseksi muilla keinoin kuin työehtoja heikentämällä.

– Erilaisen työehtokikkailun sijaan hallituksen on panostettava koulutukseen, osaamiseen, tutkimiseen ja innovaatiotoimintaan. Nykyisiä työllistämispalveluita on tehostettava ja laajennettava. Työttömien yrittäjyyttä sekä opiskelua on helpotettava nykyisestä turvaverkkoja uudistamalla. Työllisyys ei ole tähänkään mennessä aidosti lisääntynyt työehtopokerilla, Fjäder huomauttaa.