Akava: Hallituksen linjaus paikallisesta sopimisesta vauhdittaa neuvotteluratkaisua

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää hyvänä maan hallituksen linjausta siitä, että työ- ja virkaehtosopimusten ensisijaisuutta korostetaan paikallisessa sopimisessa.

– Hallituksen linjaus edistää työmarkkinaratkaisun syntymistä voi jopa nopeuttaa neuvotteluita. Nyt paikallista sopimista voidaan aidosti edistää tavalla, joka toimii parhaiten myös käytännössä eli työpaikoilla. Lailla määrätty malli olisi jähmettänyt nykyisetkin hyvät paikallisen sopimisen käytännöt, eikä se toisi lainkaan uusia toimivia malleja, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan mielestä paras tapa edistää paikallista sopimista on tehdä se juuri työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Hallituksen linjaus antaa tähän hyvät edellytykset.

Kiistatilanteissa turvattava työntekijöiden kannan huomioiminen

Akavalla on valmius neuvotella myös siitä, millä tavalla työ- ja virkaehtosopimusten joustomahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön järjestäytymättömissä yrityksissä.

– Luonnollisesti tämä edellyttää sitä, että henkilöstöedustus, tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet turvataan samassa laajuudessa kuin järjestäytyneissä yrityksissä, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Akavan edellytyksenä on, että kiistatilanteissa turvataan työntekijöiden kannan huomioiminen työpaikoilla.

– Ruotsissa tämä toimii siten, että työantajan tulkinta voi tulla voimaan vasta, kun asia on sen mukaisesti neuvotteluissa tai tuomioistuimessa ratkaistu. Vastaava malli lisäisi luottamusta ja paikallista sopimista myös Suomessa, Löfgren sanoo.

Lue myös: