Akava: Arbetsmarknadsuppgörelsen ger snabbt bättre konkurrenskraft och sysselsättning

|
Uutinen
Kuuntele

Akavas styrelse har godkänt förhandlingslösningen om samhällsfördraget. Ikväll blir det klart om landets regering godkänner lösningen.

Akava är redo att godkänna uppgörelsen eftersom den enligt förbundet skulle ge företagen snabbverkande redskap för att öka kostnadskonkurrenskraften. På så sätt får exporten fart, den offentliga ekonomin blir hållbarare och framför allt förbättras sysselsättningen.

– Avgörandet är inte smärtfritt för arbetstagarna, men det belastar oss ändå jämnare än de så kallade tvångslagarna som landets regering förkastar om alla parter godkänner uppgörelsen. Uppgörelsen är även för företagen ett bättre och mer flexibelt alternativ än tvångslagarna, säger ordförande Sture Fjäder.

Akava anser att en förlängning av arbetstiden med 24 timmar samt en nedskärning av den offentliga sektorns semesterpenning för en tidsperiod på tre år förbättrar konkurrenskraften effektivare än vad en minskning av semestern och lönerna hade gjort.

– Akava har fört fram en förlängning av arbetstiden som en mer hållbar lösning sedan början av juni och detta hade en stor betydelse för att uppgörelsen kunde ros i land. Om arbetstagarnas köpkraft hade skurits ned genom att sänka lönerna hade Finlands ekonomi försämrats ytterligare, konstaterar Fjäder.

Akava påminner om att det beslut som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna nu enades om är historiskt eftersom de nu gällande kollektivavtalet och arbetsfreden fortgår minst fram till hösten 2017, om förbunden godkänner det.

Organisationerna har än en gång visat prov på ansvarstagande och arbetsmarknadssystemet har visat att det fungerar när det ges tillräckligt med arbetsro och förtroende.

– Vi förlänger det synnerligen måttfulla gällande sysselsättnings- och tillväxtavtalet med ett år utan löneförhöjningar och tryggar arbetsfreden för ett och ett halvt år framåt. Detta ger företagen och landets regering stabilitet, men är dessutom ett viktigt bevis på löntagarorganisationernas ansvarstagande och tidsenlighet, framhåller Akavas styrelse. 

Akava har redan länge varit redo att utöka de lokala avtalen och även denna reform blir nu verklighet. De lokala avtalen utvidgas nu till att även gälla det icke-organiserade fältet i enlighet med bindande kollektivavtal.

– Icke-organiserade företag har önskat få möjlighet att ingå lokala avtal och det får de nu. Detta är en synnerligen viktig förändring från nuläget. Nu är det företagens tur att visa att de utnyttjar denna möjlighet ansvarsfullt, skapar nya arbetsplatser som de lovat och inte går med i en osund konkurrens i fråga om arbetsvillkoren, säger direktör Maria Löfgren