Äänestys TEKin vaaleissa on alkanut

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin valtuustovaalissa on edelliskertaa enemmän puolueisiin sitoutumattomia ehdokkaita.

TEKin valtuustovaaleihin 2017 on asetettu 467 ehdokasta, mikä on 11 enemmän kuin edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa.

Ehdokkaita ovat asettaneet samat 9 vaaliliittoa kuin edellisellä kerralla. Puoluepoliittisin tunnuksin mukana on viisi vaaliliittoa: kokoomus, vihreät, keskusta, SDP ja vasemmisto. Puolueisiin sitoutumattomia vaaliliittoja on neljä: Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki, TEKin Nuoret, iTyö sekä ruotsinkielinen Tfifarna. Puolueisiin sitoutumattomien ehdokkaiden osuus kasvoi edellisten vaalien 48 prosentista 56 prosenttiin.

Äänestys toteutetaan 21.3.–3.4. yhdistelmävaalina, jossa jäsenet voivat äänestää valintansa mukaan joko sähköisesti tai postitse.

Vaaleilla valitaan 70 valtuutettua kolmevuotiseksi valtuustokaudeksi. Lisäksi valtuustoon kuuluu kuusi opiskelijayhteisöiden nimeämää edustajaa, jotka valitaan vuosittain. Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.

Äänioikeutettuja jäseniä TEKissä on lähes 51.000.

Vaalin tulos julkistetaan 11.4.

Tutustu vaaliliittojen ohjelmiin ja ehdokkaisiin, käytä vaalikonetta ja äänestä sivulla vaalit.tek.fi

Avainsanat: